přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

PekárnaSTÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE (SZPI) je státní úřad, jehož úlohou je dozor nad dodržováním evropského a národního potravinového práva v České republice. Je součástí celoevropského systému úřadů, které mají obdobné kompetence.

Inspekce kontroluje především bezpečnost, jakost a správné označování potravin, surovin pro jejich výrobu, zemědělských výrobků a tabákových výrobků. Do její kompetence patří například také dozor nad dodržováním práv k duševnímu vlastnictví v oblasti potravin a dohled nad dodržováním požadavků u potravin oceněných značkou KLASA.

Za bezpečnost potravin, stejně jako za dodržování ostatních ustanovení právních předpisů, je však zodpovědný ten, kdo potraviny uvádí do oběhu, tedy na trh. Jsou to jak výrobci a dovozci, tak také distributoři, provozovatelé skladů i prodejci potravin. Úkolem SZPI  je dohlížet na to, zda jsou příslušné právní předpisy skutečně dodržovány.

Zelenina

Kontrolní úřady v Evropské unii jsou propojeny Systémem rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF). Jeho účelem je co nejrychlejší předávání informací o výskytu nebezpečných potravin nebo krmiv v oběhu v kterékoli členské zemi EU. Státní zemědělská a potravinářská inspekce je českým Národním kontaktním místem RASFF, jehož prostřednictvím jsou spojeny příslušné dozorové orgány České republiky s centrem systému v DG SANCO v Bruselu.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce má sídlo v Brně. Dalších sedm regionálních inspektorátů má územní působnost vždy pro dva administrativní kraje.

Podrobné informace o své činnosti, odborné informace, rady i doporučení publikuje SZPI na svých webových stránkách www.szpi.gov.cz

Související odkazy

SZPI
Potraviny na pranýři
Mapy kontrol SVS