přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Údaje o povodí

Státní podnik Povodí Ohře spravuje majetek na území o rozloze téměř 10 000 km2, které zasahuje do správních obvodů 5 krajů a 33 obcí s rozšířenou působností.

Základní charakteristiky povodí

Měrná veličina Měrná jednotka Skutečnost
Délka vodních toků celkem km 6 925,99
 - z toho délka významných vodních toků dle Vyhlášky č. 178/2012 Sb. km 2 376,70
- z toho délka drobných vodních toků dle § 48 odst. 2 Vodního zákona km 2 626,40
- z toho délka drobných vodních toků dle § 48 odst. 4 Vodního zákona km 1 922,89
Délka úprav v korytech vodních toků km 1 975,80
Délka ochranných hrází km

21,08

Délka umělých kanálů a přivaděčů km 184,51
Počet čerpacích a přečerpacích stanic počet 10
Počet jezů celkem počet 55
Počet pevných jezů počet 43
Počet pohyblivých a smíšených jezů počet 12
Jezy s energetickým využitím ve vlastnictví POh počet

13

Instalovaný výkon MVE ve vlastnictví POh MW 1,298
Počet velkých vodních nádrží počet 22
Počet velkých vodních nádrží s energetickým využitím počet 13
Počet ostatních vodních nádrží s energetickým využitím počet 0
Instalovaný výkon MW 14,455
Instalovaný výkon MVE na ostatních nádržích MW 1,328
Celkový objem nádrží tis.m3 527 562
Ovladatelný objem nádrží tis.m3 484 439
Retenční objem nádrží tis.m3 52 676
Zásobní objem nádrží tis.m3 414 493
Počet ostatních vodních nádrží počet 51
Celkový objem ostatních vodních nádrží tis.m3 3 325
Počet velkých vodárenských vodních nádrží počet 12
Počet ostatních vodárenských vodních nádrží počet 1
Celkový objem vodárenských nádrží tis.m3 138 207
Plocha nádrží km2 37,2
Plocha stanovených záplavových území při Q100 km2 267,8
Počet vlastních MVE počet 22
Instalovaný výkon MW 17,091
Počet soustrojí na našich MVE počet 38
Fotovoltaické elektrárny počet 5
Instalovaný výkon MW 0,196
Celkový instalovaný výkon MW

17,287

 Údaje platné k 31.12. 2018