přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Organizační struktura státního podniku

Vedle statutárního orgánu má Povodí Ohře, státní podnik dva základní organizační stupně:

  • podnikové ředitelství
  • závody

Jednotlivé organizační útvary ředitelství mají působnost v rámci celého státního podniku, z toho útvary, kterým přísluší metodické pravomoci jen v rámci metodického řízení.

Závody ve svěřeném území systematicky pečují o vodní toky a jejich údržbu, zajišťují provoz vodních děl a vodohospodářských zařízení na síti vodních toků, ochranu a správu množství a jakosti povrchových a podzemních vod.

Podrobnější popis organizačního členění státního podniku naleznete na webových stránkách státního podniku Povodí Ohře – zde.

Organizační schéma státního podniku Povodí Ohře

Organizační struktura státního podniku