přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Integrovaná ochrana rostlin

Integrovanou ochranou rostlin (IOR) se rozumí souhrn opatření, která po zvážení veškerých dostupných metod ochrany rostlin potlačují rozvoj populací škodlivých organismů, podporují přirozené mechanismy ochrany před škodlivými organismy a snižují rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.

Uplatňování všeobecných zásad a zvláštních pokynů pro jednotlivé plodiny a odvětví v rámci integrované ochrany rostlin ze strany všech zemědělců by vedlo k cílenějšímu používání všech dostupných opatření na ochranu proti škodlivým organismům, včetně pesticidů. Proto by toto uplatňování přispělo k dalšímu snižování rizik pro lidské zdraví a životní prostředí a ke snižování závislosti na používání pesticidů.

V rámci pravidelných šetření je prováděn monitoring stavu IOR, který se stal také doplňkem ke kontrolám Cross Compliance. Výstupem šetření je Formulář IOR (zdroj ÚKZÚZ). Bližší informace k IOR naleznete na webových stránkách ÚKZÚZ.

K dodržování požadavků IOR Vám mohou pomoci i informace na rostlinolékařském portále, jehož cílem je zpřístupnit široké veřejnosti informace, které by měly usnadnit orientaci ve složitých otázkách ochrany a zdraví rostlin.

Certifikované metodiky – Rostlinolékařství naleznete na webových stránkách České akademie zemědělských věd.

Přílohy