přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice je předpis Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů) vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství.

Plnění nitrátové směrnice je povinné ve zranitelných oblastech, které jsou vymezeny v hranicích katastrálních území. Zranitelné oblasti jsou oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech dále upravuje akční program nitrátové směrnice.

Jak se má hospodařit ve zranitelných oblastech?

  • zemědělské hospodaření upravuje akční program nitrátové směrnice 
  • akční program podléhá přezkoumání a případným úpravám nejdéle ve čtyřletých intervalech
  • požadované způsoby hospodaření závisí na půdních a klimatických podmínkách
  • k tomu je využito údajů o bonitaci půdy (bonitované půdně ekologické jednotky, BPEJ)
  • zemědělci zařazení v registru půdy (LPIS) mají možnost získat v LPIS informace o přikázaných způsobech hospodaření na jednotlivých půdních blocích nebo jejich dílech

Dodržování podmínek této směrnice se od 1. ledna 2009 promítá také do Kontrol podmíněnosti (Cross-compliance), konkrétně do PPH1 "Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů".

V České republice je Směrnice Rady 91/676/EHS implementována do třech národních předpisů:

Dne 26. 10. 2020 proběhl celostátní webinář k novele nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (nitrátová směrnice). Na webináři byly odprezentovány také požadavky cross compliance pro rok 2021, bilance živin, změny požadavků plošných dotací a přímých plateb. Videozáznam webináře si můžete přehrát.

 

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací uskutečnilo dne 27. 4. 2021 celostátní webinář k nitrátové směrnici. Webinář byl určen pro širokou zemědělskou veřejnost, na kterém byla prezentována opatření 5. akčního programu na období 2020 – 2024, bilance živin, úpravy předpisů souvisejících s používáním hnojiv a další.

Záznam prezentace si můžete přehrát:

Dne 19. října 2021 se uskutečnil další celostátní webinář k nitrátové směrnici zaměřený na bilanci živin, skladování a používání hnojiv, technologických vod, upravených kalů a sedimentů.

Záznam celého webináře si můžete přehrát:

 

Na YouTube jsme umístili video z celostátního webináře k nitrátové směrnici, který proběhl dne 26. dubna 2022 a byl zaměřen na bilancování živin a organické hmoty ve zranitelných oblastech, na způsoby hospodaření s dusíkem a evidenci o použití hnojiv dle vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

V případě zájmu si můžete také pustit prezentaci k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2022.

Prezentace k webinářům -⁠ environmentální opatření PRV a přímé platby 2022.

Přílohy

Související odkazy


23.7.2014

Informace pro žadatele z PRV - AEO

Informace o provázanosti nitrátové směrnice a podpor poskytovaných v rámci Agroenvironmentálních opatření PRV.


2.7.2014

Novelizace Nitrátové směrnice 2014

Změny podmínek nitrátové směrnice od hospodářského roku 2014 - 2015. Vzhledem k probíhajícímu redesignu LPIS a související migraci databází budou v LPIS relevantní změny akčního programu reflektovány tímto registrem až po 30. 9. 2014!


23.1.2013

Seznam zranitelných oblastí PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 636 KB)

Zranitelné oblasti jsou obvykle vyhlášeny na čtyři roky. Po uplynutí tohoto období je provedena revize a nové vymezení zranitelných oblastí v závislosti na vyhodnocení monitoringu vod. První vymezení zranitelných oblastí bylo vyhlášeno nařízením vlády č. 103/2003 Sb., s účinností od 11.4.2003. Revize vymezení zranitelných oblastí byla uplatněna první novelou nařízení vlády č. 103/2003 Sb., a to nařízením vlády č. 219/2007 Sb., s účinností od 1.9.2007. Druhá revize zranitelných oblastí byla provedena v roce 2011 a vyhlášena nařízením vlády č. 262/2012 Sb., s účinností od 1. 8. 2012.


22.1.2013

Akční program nařízení vlády č. 262/2012 Sb. podle směrnice Rady 91/676/EHS

Akční program přijatý podle článku 5 nitrátové směrnice 91/676/EHS představuje systém povinných opatření ve zranitelných oblastech (§ 33 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), která mají za cíl redukovat riziko vyplavování dusíku do povrchových a podzemních vod.


22.1.2013

Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátové směrnice) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 514 KB)


8.2.2010

Vzor havarijního plánu DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 789 KB)