přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Rámcová směrnice o ochraně půdy

Cílem navrhované rámcové směrnice o půdě je vytvořit celounijní rámec ochrany půdy a zachování jejích ekologických, hospodářských, sociálních a kulturních funkcí.

Za tímto účelem stanoví směrnice opatření k prevenci procesů degradace půdy, ať už k nim dochází přirozeně, nebo v důsledku nejrůznějších lidských činností. Rozsáhlá část legislativy členských států se – podobně jako je tomu u ovzduší a vody jako složek životního prostředí – tímto návrhem podřizuje právním předpisům Evropské unie – mimo jiné preventivní opatření jako ústřední prvek návrhu směrnice, sanace zamořených oblastí, eliminace a snižování rizika, obnova funkcí půdy degradované v důsledku eroze, ztráty organické hmoty, zhutňování, zasolování a sesuvů. Na základě evropských předpisů pak členské státy samy rozhodnou o tom, s jakou razancí je třeba zasáhnout, a stanoví přiměřené sankce.

Přílohy