přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Doplňující informace k Deklaraci cíleně pěstované biomasy

29.11.2013

V letošním roce byla poprvé součástí Jednotné žádosti také Deklarace cíleně pěstované biomasy (dále jen „Deklarace“) a to v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů. V souvislosti s častými dotazy výrobců či dodavatelů paliva z biomasy, které se týkají změny údajů uvedených v Deklaraci, Ministerstvo zemědělství v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu informuje, že v zájmu plnění kontrolního mechanismu, který byl vyhláškou č. 477/2012 Sb. zaveden, není možné v podané Deklaraci činit dodatečně žádné změny, zároveň pokud žadatel Deklaraci do 15. května letošního roku nepodal, bude biomasa vypěstovaná v letošním roce považována z pohledu vyhlášky č. 477/2012 Sb. za biomasu, která není cíleně pěstovaná.

Povinnost pro každého, kdo plánuje v daném roce dodávat k energetickému využití biomasu, která bude deklarována jako cíleně pěstovaná, byla zavedena jako nástroj pro zamezení nesprávnému vykazování podporované biomasy v kategorii O1, S1 a AF1 pro výrobu elektřiny z biomasy, ke kterému v minulosti docházelo. Deklarace slouží kontrolnímu orgánu (v tomto případě Státní energetické inspekci) jako relevantní podklad pro systém kontroly, konkrétně k ověření pravdivosti údajů uvedených v „Prohlášení výrobce nebo dodavatele paliva z biomasy“, na jehož základě je vyplácena provozní podpora, tedy že konkrétní producent biomasy, která byla dodána k energetickému využití, skutečně disponuje dle Deklarace takovou rozlohou půdy, určenou přímo pro produkci cíleně pěstované biomasy, která odpovídá množství reálně dodané biomasy za konkrétní časový úsek.

„Cíleně pěstovaná biomasa“ je zcela jasně definována vyhláškou č. 477/2012 Sb., kde je v § 7, odst. 3 je uvedeno, že v „Prohlášení výrobce nebo dodavatele paliva z biomasy“ podle části A) přílohy č. 3 k této vyhlášce musí být údaje týkající se rozlohy půdy, na které je biomasa pěstována v souladu s údaji uvedenými v deklaraci cíleně pěstované biomasy formou identifikace všech čísel půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků a rozlohy, na které je deklarovaná biomasa v příslušném roce pěstována. Tato deklarace se podává současně s žádostí o dotaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, na formuláři vydaném Státním zemědělským a intervenčním fondem pro příslušný kalendářní rok, a která se podává vždy do 15. května příslušného kalendářního roku, pokud je výrobce nebo dodavatel biomasy evidován v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů.

Deklarace cíleně pěstované biomasy nicméně není součástí Jednotné zemědělské politiky EU, a proto na ni nelze uplatňovat pravidla (navyšování, snižování výměry, apod.), která platí pro ostatní dotace Jednotné žádosti.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem