přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie (OZE) zahrnují celou škálu surovin a technologií a hlavním cílem jejich využívání je náhrada fosilních (neobnovitelných) zdrojů, především uhlí, ropy a zemního plynu.

Typickým představitelem OZE je výroba elektřiny ve vodních, větrných a solárních elektrárnách, avšak neméně důležitým zdrojem je energetické využití zemědělských surovin a to buď cíleně pěstovaných, anebo odpadních. V praxi se jedná zejména o přímé spalování biomasy, výrobu a využití bioplynu a uplatňování kapalných biopaliv jako náhrady fosilních pohonných hmot v dopravě.