přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Podání žádosti o kompenzaci ztrát v rámci mimořádných rostlinolékařských opatření

Kontakt:

Ing. Jiří Vyhnánek
jirivyhnanek@ukzuzcz {JiriVyhnanek@ukzuzcz}

Základní informace k životní situaci

Poskytnutí náhrady nákladů a ztrát  tzn. zajištění finančních prostředků na náhradu majetkové újmy, která vznikla v důsledků plnění mimořádných rostlinolékařských opatření nařizovaných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským se poskytují dotčenému subjektu ať již fyzické či právnické osobě. Finanční prostředky jsou poskytovány podle §76 odst.1 písm. b) a c) zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud žadatel splňuje podmínky tohoto předpisu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel, který splňuje podmínky výše uvedeného předpisu. Fyzická či právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podle § 76 odst. 10 zákona je nutno o náhradu požádat do 1 roku od vzniku nákladů.

Na které instituci životní situaci řešit

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor rostlinolékařské inspekce
Oddělení koordinace kontrol
Ztracená 1099/10, Praha 6, 161 00

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 až 60 dnů ode dne doručení žádosti.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

Elektronická služba, kterou lze využít

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravným prostředkem proti rozhodnutí ÚKZÚZ je odvolání, které je nutno podat písemně do 15 dnů od převzetí rozhodnutí prostřednictvím ÚKZÚZ.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou uplatněny.

Nejčastější dotazy

Další informace

Můžete se obrátit na pracovníky:

Jiří Vyhnánek
Odbor rostlinolékařské inspekce ÚKZÚZ
jirivyhnanek@ukzuzcz

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

17.3.2017

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Související předpisy:

Předpisy, dle kterých se postupuje: