přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Chci začít podnikat v rostlinné výrobě

Kontakt:

Ing. Martin Leibl, Ph.D.
martinleibl@mzecz {MartinLeibl@mzecz}

Zodpovědný útvar:

Oddělení speciálních plodin
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1

Základní informace k životní situaci

Žadatel chce zahájit podnikání v oblasti rostlinné produkce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá osoba bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu a bez ohledu na státní příslušnost.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pokud má žadatel zájem hospodařit v oblasti rostlinné produkce a pobírat zemědělské dotace, musí mít předmětné pozemky zapsané v registru půdy LPIS.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žadatel musí kontaktovat příslušné regionální pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (OPŽL SZIF).

Na které instituci životní situaci řešit

O zápis pozemků do registru půdy LPIS lze požádat na příslušném OPŽL SZIF, podle místa podnikání.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Regionální pracoviště OPŽL SZIF: http://www.szif.cz/cs/ro

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, v případě potřeby plná moc, právní důvod k užívání pozemku (majitel pozemku, nájemní smlouva, pachtovní smlouva).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Zápis pozemků do registru půdy LPIS je možné vyřídit osobně na příslušném pracovišti OPŽL SZIF, není nutné předtím podávat žádost.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Platí lhůty podle správního řádu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické podání není možné.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Je možné podat námitku proti rozhodnutí o neprovedení zápisu do evidence půdy LPIS.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankční systém není uplatňován.

Nejčastější dotazy

Co musím udělat předtím než požádám o zapsání pozemků do evidence půdy LPIS?
Pokud žadatel uvažuje o zahájení podnikání v oblasti zemědělského hospodaření a ještě není zemědělským podnikatelem, musí požádat na pověřené obci o zápis do evidence zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (viz bod 24).

Kde zjistím informace, o jaké zemědělské dotace můžu žádat?
Je nutné se informovat na příslušném pracovišti OPŽL SZIF.

Další informace

Můžete se obrátit na pracovníky:

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Předpisy, dle kterých se postupuje: