přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Chci provést výsadbu nové vinice

Zodpovědný útvar:

Oddělení pro víno
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1

Základní informace k životní situaci

Žadatel chce zahájit: 1) výsadbu nové vinice, a nebo 2) opětovnou výsadbu vinice.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá osoba bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu a bez ohledu na státní příslušnost.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pokud má žadatel zájem provádět výsadbu vinic musí být zaregistrován do Registru vinic a vlastnit příslušná povolení pro výsadbu. V praxi se žadatel může setkat s těmito případy: 1) Výsadba vinice - vinici vysadím na základě povolení pro novou výsadbu (dříve právo na novou výsadbu). O toto povolení zažádám v předstihu Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  – oddělení registru vinic (ÚKZÚZ) a to v období od 1. 1. do 28. 2. příslušného roku. V žádosti deklaruji parcelní číslo, kde budu vysazovat. Vysazenou vinici poté nahlásím na stejné pracoviště ÚKZÚZ a zažádám o přidělení registračního čísla vinice. Toto povolení je nutné využít během tří let. Při nevyužití je uplatněna sankce za nevyužití dle zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Druhý případ je 2) Opětovná výsadba vinice - a) Vyklučím stávající vinici a vyklučenou plochu si na základě žádosti u ÚKZÚZ nechám převést do povolení pro opětovnou výsadbu. Na základě tohoto povolení mohu vysadit vinici. Před vyklučením však na ÚKZÚZ oznámím záměr klučit a ÚKZÚZ ověří existenci vinice. Vysazenou vinici poté nahlásím na stejné pracoviště ÚKZÚZ a zažádám o přidělení registračního čísla vinice. Toto povolení je nutné využít během tří let. Při nevyužití je uplatněna sankce za nevyužití dle zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství. b) Vysadím vinici na základě povolení pro opětovnou výsadbu, které vzniklo převodem z práva na opětovnou výsadbu, které na mě bylo převedeno z jiného subjektu před 31. 12. 2015. Na základě tohoto povolení mohu vysadit vinici. Vysazenou vinici poté nahlásím na stejné pracoviště ÚKZÚZ a zažádám o přidělení registračního čísla vinice. Toto povolení je třeba využít do doby expirace původního práva na opětovnou výsadbu. Při nevyužití je uplatněna sankce za nevyužití dle zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žadatel musí kontaktovat příslušné regionální pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (OPŽL SZIF).

Na které instituci životní situaci řešit

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Oddělení registru vinic
Oblekovice 16
Znojmo, 671 81

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Oddělení registru vinic
Oblekovice 16
Znojmo, 671 81

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Právní důvod k užívání pozemku (majitel pozemku, nájemní smlouva, pachtovní smlouva).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Platí lhůty podle správního řádu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníci řízení s užívacími nebo vlastnickými právy.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Splnit povinnosti zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, a doložit užívací nebo vlastnická práva k dotčeným pozemků/vinicím.

Elektronická služba, kterou lze využít

Ano.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí - dle správního řádu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Počítání lhůt - na základě správního řádu

Nejčastější dotazy

Sankce dle zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství.

Další informace

Můžete se obrátit na pracovníky:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Oddělení registru vinic
Oblekovice 16
Znojmo, 67181

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.3.2017

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Související předpisy:

Předpisy, dle kterých se postupuje: