přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
6.4.2017

Podání žádosti o kompenzaci ztrát v rámci mimořádných rostlinolékařských opatření

Poskytnutí náhrady nákladů a ztrát tzn. zajištění finančních prostředků na náhradu majetkové újmy, která vznikla v důsledků plnění mimořádných rostlinolékařských opatření nařizovaných...


7.4.2017

Zaevidování nového chovatele a jeho hospodářství

Chci začít chovat hospodářské zvíře, na které se vztahuje evidenční povinnost podle plemenářského zákona (zákon č. 154/2000 Sb.) - povinnost se vztahuje na chov turů, koní a oslů a jejich kříženců,...


7.4.2017

Žádost o udělení výjimky z pravidel ekologické produkce

Ministerstvo zemědělství může v odůvodněných případech udělit výjimku na: vazné ustájení skotu v malých zemědělských podnicích; zásahy na zvířatech; ...


7.4.2017

Registrace osoby podnikající v ekologickém zemědělství. Chci se stát ekologickým zemědělcem/výrobcem biopotravin/obchodníkem s bioprodukty apod.

Každý hospodářský subjekt, který produkuje, připravuje, skladuje nebo dováží ze třetí země nebo uvádí na trh produkty jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období (ekologický...


6.4.2017

Zaevidování nového pěstitele, evidované geneticky modifikované plodiny a jeho hospodářství

Chci začít pěstovat geneticky modifikovanou plodinu, na kterou se vztahuje evidenční povinnost podle vyhlášky č. 392/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách...


7.4.2017

Obchod se zemědělskými a potravinářskými výrobky na mimounijních světových trzích - základní informace

Zájem o vývoz zemědělských výrobků a potravin z ČR do zemí mimo Evropskou unii. Zájem o dovoz zemědělských výrobků a potravin ze zemí mimo Evropskou unii do České republiky.


7.4.2017

Chci provést výsadbu nové vinice

Žadatel chce zahájit: 1) výsadbu nové vinice, a nebo 2) opětovnou výsadbu vinice.


6.4.2017

Chci začít podnikat v rostlinné výrobě

Žadatel chce zahájit podnikání v oblasti rostlinné produkce.


20.3.2003

Jak žádat o statistické informace dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Na statistické informace týkající se resortu Ministerstva zemědělství (dále též "MZe") má právo každý, kdo o ně požádá.


28.2.2011

Podání žádosti na Ministerstvo zemědělství o udělení souhlasu k výkonu odborných činností na úseku šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

Životní situace se týká podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších...

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední