přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pohotovostní plány

Pro případ výskytu tzv. prioritních škodlivých organismů na území ČR jsou zpracovávány a schvalovány pohotovostní plány. Prioritní škodlivé organismy jsou karanténní škodlivé organismy, které mohou mít na území EU mimořádně závažné hospodářské a environmentální dopady a jsou vyjmenovány v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1702. Povinnost zpracovat příslušné pohotovostní plány má podle článku 25 nařízení (EU) 2016/2031 každý členský stát, a to do července 2023. Proces přípravy těchto plánů v ČR je upřesněn v zákoně č. 326/2004 Sb., § 71 písm. j). Na této webové stránce jsou postupně zveřejňovány pohotovostní plány po jejich schválení Ministerstvem zemědělství.

Přílohy