přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ovoce a zelenina

Ovocnářství má v ČR bohatou tradici. Zpočátku se rozvíjelo především v zámeckých a klášterních zahradách, později se již mnoho odrůd jednotlivých ovocných druhů stromů pěstovalo v zahradách nejen světské a církevní vrchnosti, ale i u poddaných. Ovocné stromy byly vysazovány v zahradách, alejích, stromořadích, ale i v ucelených velkých ovocných výsadbách.

Více >


28.4.2021

Období sklizně a doba skladování ovoce a zeleniny

Přehled období sklizně a době skladování vybraných ovocných a zeleninových druhů.


23.8.2015

Vnitrostátní strategie ČR organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny 2015–2020

Vnitrostátní strategie ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny na období 2015–2020, prodloužená do roku 2025.


32011R0543: PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 543/2011 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví...


15.1.2010

Ochrana práv k odrůdám v ČR PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 651 KB)

Ochrana práv k odrůdám je forma ochrany duševního vlastnictví v zemědělství, která je zakotvena jako mezinárodní systém Mezinárodní úmluvou na ochranu práv k novým odrůdám rostlin. Každý uživatel chráněné odrůdy je povinnen respektovat práva držitele odrůdových práv, jejichž dodržování může být vymáháno i soudní cestou.


8.1.2010

Kontrola čerstvého ovoce a zeleniny.

Obchodní normy EHK/OSN pro ovoce, zeleninu, houby a brambory


Nařízení vlády č. 95/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 95/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování
Účinnost od: 15.3.2008


12.3.2009

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 374 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb. a nařízení vlády č. 45/2009 Sb. - platná pro rok 2009.