přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
20.8.2018

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 20. 8. 2018

Sklizeň základních obilovin a řepky v ČR byla v 33. týdnu prakticky skončena, neboť zbývá sklidit v celé ČR 1 247 ha základních obilovin (tj. 0,1 %). Sklizeň řepky je ukončena, je posekáno 100 % sklizňových ploch. Dle aktuálního zjištění MZe prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) je k datu 20. 8. 2018 sklizeno v ČR 99,9 % ploch základních obilovin. Z českých krajů nemá sklizeno kraj Pardubický (zbývá sklidit 258 ha), kraj Karlovarský (zbývá 179 ha) a kraj Liberecký (zbývá 82 ha). Na Moravě nemá ukončenou sklizeň  kraj Moravskoslezský (zbývá 728 ha). Ke dni 20. 8. 2018 je sklizeno 6 619,1 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 5,30 t/ha a 1 422,8 tis. tun řepky s průměrným výnosem 3,45 t/ha).


13.8.2018

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 13. 8. 2018

Sklizeň základních obilovin a řepky byla díky příznivému počasí v 32. týdnu téměř ukončena. V současnosti k  13. 8. 2018 sklizeno 98,8 % základních obilovin. Sklizeň je těsně před svým závěrem. K uvedenému datu zbývá sklidit 15 487 ha (1,2 %) ploch základních obilovin. Nejvíce zaostává ve sklizni  kraj Moravskoslezský a Karlovarský, kde je sklizeno 90,9 % (55,0 tis ha z 60,5 tis. ha) a 93,9 % (18,4 tis. ha z 19,6 tis. ha) ploch obilovin. Řepka je prakticky sklizena ve všech krajích z 100,0 %, s výjimkou krajů Středočeského a Moravskoslezského, kde zbývá sklidit 534 ha a 229 ha (celkem 0,2 %). Ke dni 13. 8. 2018 je sklizeno 6 561,5 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 5,31 t/ha a 1 420,3 tis. tun řepky s průměrným výnosem 3,46 t/ha).


6.8.2018

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 6. 8. 2018

Díky tropickému počasí v průběhu celého týdne se žně v ČR výrazně posunuly ke svému závěru, neboť je celkem posekáno 1 158,1 tis. ha obilovin z 1 250,4 tis. ha určených ke sklizni, což v procentickém vyjádření představuje 92,6 %. Za uplynulý týden pokročila sklizeň u všech sledovaných druhů obilovin, především pak sklizeň ozimé pšenice, kde je sklizeno 96,4 % sklizňových ploch a sklizeň jarního ječmene s 87,5 % sklizňových ploch. Významně pokročila i sklizeň ozimého žita a jarní pšenice, kde je sklizeno 85 % a 81,9 % sklizňových ploch (v předchozím týdnu bylo sklizeno 49,2 % a 44,2 % ploch).


30.7.2018

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 30. 7. 2018

Dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 30. 7. 2018 sklizeň základních obilovin a řepky v 30. týdnu zaznamenala výrazný postup a žně v ČR se přiblížily do závěrečné čtvrtiny. Ideální žňové počasí bez výraznějších výkyvů umožnilo sklízet základní obiloviny a řepku prakticky nepřetržitě. Místní bouřky sice na některých místech ČR nakrátko zpomalily ideální průběh žňových prací, ale celkově jsou oproti minulému roku v pátém sklizňovém týdnu ve značném předstihu v postupu sklizňových prací jak u základních obilovin, tak také ve sklizni řepky (tj. k 30. 7. 2018 je sklizeno 71,7 % ploch základních obilovin a 96 % ploch řepky oproti 28,3 % ploch základních obilovin a 41,5 % ploch řepky ke dni 31. 8. 2017).


23.7.2018

Postup sklizně obilovin a řepky k 23. 7. 2018

Dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 23. 7. 2018 sklizeň základních obilovin a řepky v 29. týdnu výrazně pokročila, ale lokálně její ještě rychlejší postup komplikují bouřky s dešťovými přeháňky. V průběhu minulého týdne počasí umožnilo téměř nepřetržitou sklizeň jak obilovin, tak řepky. Místy byly tropické teploty, a tak se žně rozběhly i v krajích, kde v minulých týdnech začaly pouze symbolicky. Oproti minulému roku je ve čtvrtém sklizňovém týdnu patrný výrazně rychlejší průběh sklizňových prací jak u základních obilovin, tak u řepky (tj. k 23. 7. 2018 je sklizeno 45,4 % ploch základních obilovin a 82,9 % ploch řepky oproti 21,8 % ploch základních obilovin a 23,2 % ploch řepky ke dni 24. 7. 2017).


16.7.2018

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 16. 7. 2018

Intenzivnější pokračování žňových prací komplikovalo především počasí, kdy v minulém týdnu se lokálně na celém území ČR vyskytovaly dešťové přeháňky, které zbrzdily v mnoha krajích celkový postup žní. Přesto oproti minulému roku je v třetím sklizňovém týdnu znatelný výrazně rychlejší průběh sklizňových prací jak u základních obilovin, tak také u řepky (tj. k 16. 7. 2018 je sklizeno 25,42 % ploch základních obilovin a 51,46 % ploch řepky, oproti 9,04 % ploch základních obilovin a 5,02 % ploch řepky ke dni 17. 7. 2017).


9.7.2018

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 9. 7. 2018

V ČR postupují žňové práce. Stav porostů je stejně jako loni ovlivněn dosavadním průběhem počasí. V posledních měsících byl ve většině oblastí zaznamenán nadprůměrně teplý průběh počasí. Proto v nejteplejších oblastech ČR (jižní Morava) a také na lehkých písčitých půdách začala sklizeň základních obilovin a řepky zhruba o 14 dříve, než bývá obvyklé v porovnání s předchozími sklizňovými ročníky.


29.6.2018

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 27. 6. 2018

Obvykle se začátek žní očekává na přelomu měsíce června a začátkem července v nejteplejších oblastech ČR (jižní Morava) a také na lehkých písčitých půdách. Za posledních 10 let nebyl zaznamenán začátek žňových prací v tak brzkém termínu jako v roce 2018. Letošní nezvyklý začátek žňových prací byl ovlivněn nestandartním průběhem počasí, kdy veškeré plodiny zkrátili fenologické fáze (např. kvetení u řepky, které trvá 3-4 týdny, tak bylo letos ukončeno za 14 dní), a tím se urychlilo i dozrávání porostů jak obilovin, tak i řepky.