přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Postup sklizně obilovin v ČR k 30. 7. 2013

30.7.2013

informace ke sklizni obilovin a řepky v České republice

Žně ve 31. týdnu pokročily zejména u ozimých obilovin, oproti sezónnímu průměru je však stále patrné celkové zpoždění. Sklizeň jarních obilovin je zatím teprve v počátcích. Suché a teplé počasí na jedné straně pomáhá k urychlení sklizňových prací, na druhé straně však představuje riziko snížení výnosů vzhledem k možnému zasychání nedozrálých porostů. K aktuálnímu datu je sklizeno celkem 207,7 tis. ha obilovin, což představuje 15,9 % jejich ploch. Celková produkce obilovin zatím dosahuje 1 076 tis. t. Postup sklizně vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně v Karlovarském kraji, kde je zatím sklizeno pouze 5,35 % ploch obilovin a řepka se zde zatím nezačala sklízet vůbec. Na druhou stranu v Jihomoravském a Zlínském kraji, kde žně začaly nejdříve, je sklizeno již 25 – 31 % ploch obilovin. Aktuální průměrný výnos obilovin ve výši 5,18 t/ha převyšuje výnos zjištěný v roce 2012 (4,31 t/ha) o 0,87 t/ha.  

Do konečné fáze se pomalu blíží sklizeň ozimého ječmene, kde je ze sklizňové plochy 106,3 tis. ha posekáno již 93 % (98,5 tis. ha). Jeho průměrný výnos 4,63 t/ha je oproti loňskému roku (4,15 t/ha) i oproti šetření z minulého týdne (4,12 t/ha) vyšší. K aktuálnímu datu bylo v ČR sklizeno cca 456 tis. t ozimého ječmene.

Sklizeň naší nejrozšířenější obiloviny pšenice ozimé se během minulého týdne rozběhla a v současnosti je z celkem 788,4 tis. ha sklizeno 12 % (95 tis. ha) ploch. Oproti zbytku ČR má náskok zejména Jihomoravský kraj, kde je sklizeno již 35 % jejích ploch. Výnosy pšenice ozimé zatím dosahují v průměru slušných 5,8 t/ha, což ve srovnání s loňskou sklizní ovlivněnou nepřízní počasí, představuje meziroční nárůst o 1,43 t/ha. Dosud je sklizeno celkem 552 tis. t pšenice ozimé.

Sklizeno je k aktuálnímu datu zatím 99,2 tis. ha (23,7 %) plochy řepky. Ve stejném období minulého roku bylo sklizeno již 245,5 tis. ha (62 %). Zpoždění sklizně u naší nejvýznamnější olejniny je výrazné, patrné jsou nicméně značné lokální rozdíly mezi jednotlivými kraji. Průměrné výnosy řepky za celou ČR dosahují zatím 3,47 t/ha, což je zlepšení oproti výsledkům z loňského ročníku, kdy výnosy řepky touto dobou nedosahovaly ani 3 t/ha. Dosud je sklizeno celkem 344 tis. t řepky, z toho nejvíce v Jihomoravském a Zlínském kraji.

V roce 2012 bylo ke dni 31. 7. 2012 sklizeno v ČR celkem 300,6 tis. ha obilovin (22,7 %) s produkcí 1 294 tis. tun a průměrným výnosem 4,31 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimé pšenice – 144,6 tis. ha s produkcí 631,9 tis. tun a průměrným výnosem 4,37 t/ha.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem