přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Postup sklizně obilovin v ČR k 3. 9. 2013

3.9.2013

Informace ke sklizni obilovin a řepky v České republice.

V 35. týdnu žně v ČR byly prakticky ukončeny, neboť je celkem posekáno 1 275,5 tis. ha obilovin z 1 306,3 tis. ha určených ke sklizni a to v procentickém vyjádření představuje 97,7 %. Za uplynulý týden pokročila především sklizeň jarní pšenice, kde je sklizeno 93,0 % sklizňových ploch a sklizeň triticale – 92,0 % sklizňových ploch. Významně pokročila i sklizeň ovsa, kterého je sklizeno 86,5 % sklizňových ploch (v předchozím týdnu bylo sklizeno 73,8 % ploch s poměrně vysokým výnosem 3,74 t/ha). Celkový výnos obilovin se oproti minulému týdnu nezměnil a zůstává na výnosové hladině ve výši 5,45 t/ha. Takto vysokého výnosu bylo (dle ČSÚ) dosaženo v roce 2004 – 5,46 t/ha. Oproti minulému roku 2012 tento výnos převyšuje výnosy, které byly zjištěny v roce 2012 (4,45 t/ha)  o 1,0 t/ha. Morava má sklizeno 359,7 tis. ha = 100 % sklizňových ploch, Čechy mají posekáno 915,8 tis. ha = 96,8 % sklizňových ploch. Stále největší zpoždění je v Plzeňském a Karlovarském kraji, kde je sklizeno 85,1 % a 85,7 % ploch obilovin a 100,0 % a 98,3 % ploch řepky. Ostatní regiony Čech jsou také na konci žní, tak jako na celé Moravě. Je zde sklizeno od 97,3 % (Středočeský kraj) do 100 % (kraj Vysočina) ploch obilovin i řepky.

Sklizeň ozimého ječmene v ČR skončila již v 33. týdnu. Celkem je sklizeno 488,7 tis. tun a průměrný výnos činí 4,60 t/ha, což je vyšší o 0,56 t/ha než v roce předcházejícím. Pšenice ozimá je také těsně před koncem žní, neboť je sklizena na 98,1 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 5,91 t/ha, což je vyšší o 1,39 t/ha v porovnání s loňskou sklizní. Z dalších obilovin končí sklizeň jarního ječmene, kde je sklizeno 240,1 tis. ha (98,9 %) a průměrný výnos dosahuje výše 4,85 t/ha, dále ozimé žito (98,3 % s průměrným výnosem 4,99 t/ha), jarní pšenice (93,0 % s průměrným výnosem 4,80 t/ha ) a triticale 91,9 % s průměrným výnosem 5,00 t/ha. Celková produkce obilovin dosahuje výše 6 945,9 tis. tun.

ČSÚ ve svém odhadu sklizně k 15. 7. 2013 nepotvrzuje zjištění, kterou provádí MZe prostřednictvím ZA, neboť předpokládá průměrný výnos základních obilovin ve výši 4,98 t/ha a produkci ve výši 6 501,4 tis. tun. Sklizeň u řepky se odhaduje na 1 313,2 tis. tun s průměrným výnosem 3,14 t/ha.

V roce 2012 bylo ke dni 3. 9. 2012 sklizeno v ČR celkem 1 322,8 tis. ha obilovin (99,97 %) s produkcí 5 886,7 tis. tun a průměrným výnosem 4,45 t/ha. Sklizeň obilovin a řepky byla k uvedenému datu v roce 2012 u svého konce.

Sklizňové práce u řepky ozimé jsou v letošním roce prakticky také skončeny K datu 3. 9. 2013 je sklizeno 99,9 % ploch (418,5 tis. ha) s průměrným hektarovým výnosem 3,48 t/ha.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem