přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Stav sklizně obilovin a řepky k 14. 8. 2012

14.8.2012

Postup sklizně v ČR.

V 32. týdnu pokračovaly žně v ČR v nastoupeném tempu z předchozího týdne a je posekáno více jak tři čtvrtiny osevní plochy. Celkem je sklizeno 1 060,0 tis. ha obilovin, to představuje80,11 %. Aktuální výnos obilovin 4,40 t/ha zaostává za výnosy, které byly zjištěny v roce 2011 (5,59 t/ha)  o 1,19 t/ha i v roce 2010 (4,70 t/ha) o 0,30 t/ha. Žně jsou v závěru na celé Moravě, kde je sklizeno v průměru 95,5 % ploch. Nejpomalejší průběh žní je stálev Plzeňském a Jihočeském kraji. V těchto krajích bylo doposud sklizeno 43,4 % a 64,5 % ploch obilovin a 98,3 % a 97,8 % ploch řepky. Ostatní regiony Čech mají sklizeno od 68,7 % (Liberecký kraj) do 86,7 % (Středočeský kraj).

U konce je sklizeň ozimého ječmene, kde z celkové sklizňové plochy 98,4 tis. ha je posekáno97,2 tis. ha a průměrný výnos činí 4,03 t/ha, což je nižší o 0,77 t/ha než v roce předcházejícím. Nejvýznamnější obilovina – pšenice ozimá je sklizena na 81,2 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 4,44 t/ha, což je nižší o 1,53 t/ha v porovnání s loňskou sklizní.Z dalších obilovin významně postoupila sklizeň u jarního ječmene, kde je sklizeno 251,3 ha 

(88,4 %) a průměrný výnos dosahuje výše 4,44 t/ha. Celková produkce obilovin zatímvykazuje úrovně 4 663,0 tis. t.

Druhý odhad sklizně dle ČSÚ k 15. 7. 2012 potvrzuje zjištění, která provádí MZe prostřednictvím ZA, neboť se odhaduje průměrný výnos základních obilovin ve výši 4,32 t/ha a produkce ve výši 5 716,3 tis. tun. Úroda u řepky se odhaduje na 1 073 tis. tun s průměrným výnosem 2,67 t/ha.

V roce 2011 bylo ke dni 16. 8. 2011 sklizeno v ČR celkem 773,2 tis. ha obilovin (57,3 %) s produkcí 4 322,7 tis. tun a průměrným výnosem 5,59 t/ha. Končila sklizeň ozimého ječmene, kde bylo sklizeno 99,6 tis. ha s produkcí 481,3 tis. tun a průměrným výnosem 4,80t/ha.

V roce 2010 ke stejnému dni (16. 8. 2010) bylo sklizeno 43 % obilovin, z toho 100 % ozimého ječmene a 92 % řepky. Průměrný výnos obilovin byl ve výši 4,70 t/ha.

Řepky bylo k datu 14. 8. 2012 sklizeno 98,4 % ploch (394,8 tis. ha) s průměrným hektarovýmvýnosem 2,79t/ha.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem