přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

32006R1850: Nařízení Komise (ES) č. 1850/2006

Nařízení Komise (ES) č. 1850/2006 ze dne 14. prosince 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel a...


32005R1952: Nařízení Rady (ES) č. 1952/2005

Nařízení Rady (ES) č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu 2005 o společné organizaci trhu s chmelem a o zrušení nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72...


18.12.2006

Evidence kupních smluv na dodávky chmele

Každá smlouva o dodávce chmele musí být evidována. Evidenci kupních smluv provádí SZIF (oddělení pro ovoce, zeleninu a víno, Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00).


1.12.2006

Seznam pěstitelských oblastí v odvětví chmele

Seznam pěstitelských oblastí v odvětví chmele v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77 o vydávání ověřovacích listin původu pro chmel (ke dni 23.9.2006).


1.12.2006

Seznam uznaných seskupení producentů v odvětví chmele

Seznam uznaných seskupení producentů v odvětví chmele v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 1351/72 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele (ke dni 23.9.2006).


1.12.2006

Seznam středisek pro ověřování chmele a kódů přidělených každému středisku

Seznam středisek pro ověřování chmele a kódů přidělených každému středisku v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení Komise (EHS) č. 890/78, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel (ke dni 23.9.2006).