přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Senát schválil zákony Ministerstva zemědělství, které zjednoduší byrokracii a zlepší ochranu kvalitního chmele

Tisková zpráva – Senátoři dnes schválili novely zákonů připravené Ministerstvem zemědělství. Týkají se ekologického zemědělství, veterinární péče a ochrany chmele. Tuto legislativu ještě potvrdí svým podpisem prezident.

Ministerstvo zemědělství (MZe) se při novelizaci zaměřilo na ekologické zemědělství, které patří k prioritám. V nové Společné zemědělské politice bude velká část prostředků směřovat právě do hospodaření, které je šetrnější ke krajině. Zákon o ekologickém zemědělství, který novelizovalo MZe, zemědělcům usnadní práci například zavedením elektronické databáze ekologicky chovaných zvířat nebo prodloužením platnosti certifikace bioproduktů ze současných 15 měsíců na dva roky.

Zákon o ekologickém zemědělství zavádí dobrovolnou databázi ekologických zvířat, kterou zřídilo a provozuje MZe. Databáze má sloužit zejména jako přehled zvířat dostupných k nákupu a prodeji, což usnadní podnikání ekologickým zemědělcům. Kvůli snížení administrativní zátěže zákon prodlužuje délku platnosti certifikátů bioproduktů. Novelou se přenáší pravomoci ke kontrole dovozu bioproduktů pocházejících ze zemí mimo EU. Místo Celní správy, jak to platilo dosud, budou na tento dovoz dohlížet dozorové organizace MZe (Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský). Změna pravomocí zjednoduší proces dovozu.

Zákon o veterinární péči snižuje administrativní náročnost pro chovatele včel hlásící úhyny včelstev na stanovišti včelstev a ruší povinnost vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje. Veterinární zákon dále například doplňuje právní úpravu centrální evidence psů a stanoví související povinnosti chovatelů psů a soukromých veterinárních lékařů.

Zákon o ochraně chmele zmodernizuje evidenci chmelnic. V evidenci se budou vést podrobnější údaje než doposud, například nově i o skladbě chmelových odrůd a identitě dodavatele sadby. Při podání žádosti o zařazení chmelnice do evidence je nově upraven požadavek na informaci o vysázené odrůdě a doložené doklady o původu sadby. Novela také zcela jasně zakotvila podmínku, že ověřit lze jen chmel pocházející z evidovaných chmelnic. Jde o ustanovení, které v dosavadním zákoně o ochraně chmele chybí a je nezbytné k zajištění správného ověření chmele. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) bude mít možnost zaměřit se při kontrolách na ověření údajů uvedených v evidenci chmelnic a inspektoři získají jasně formulovanou pravomoc. Tato potřeba vyplynula z praxe. V minulých letech totiž někteří producenti zpochybňovali právo vstupu zaměstnanců ÚKZÚZ na pozemky kvůli zjištění skutečného stavu věci.


zobrazit po
29.5.2023

Komoditní karta: Skot - květen 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 982 KB)

Skot - květen 2023


23.5.2023

Komoditní karta: Ovce a kozy - květen 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 691 KB)

Ovce a kozy - květen 2023.


23.5.2023

Komoditní karta: Vepřové masa - únor 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Vepřové maso - únor 2023.


23.5.2023

Komoditní karta: Mléko - březen 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 943 KB)

Mléko - březen 2023.


23.5.2023

Komoditní karta: Drůbež - březen 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 705 KB)

Drůbež - březen 2023.


22.5.2023

Situační a výhledová zpráva: Koně 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Situační a výhledová zpráva Koně 2022 má za cíl informovat odbornou i laickou veřejnost, zástupce příslušných vzdělávacích institucí a studenty zemědělských škol o vývoji a aktuální situaci v sektoru koní v České republice. Zpráva dále popisuje význam a využití koní, detailně představuje jednotlivá plemena koní, pro která se v České republice vede Plemenná kniha. V neposlední řadě poskytuje zdroj informací o legislativě, dotačních programech, zahraničním obchodě a vzdělávacích institucích zaměřených na koně.


5.5.2023

Komoditní karta: Ovce a kozy - duben 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 697 KB)

Ovce a kozy - duben 2023


27.4.2023

Komoditní karta: Mléko - únor 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 943 KB)

Mléko - únor 2023


27.4.2023

Komoditní karta: Skot - duben 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 957 KB)

Skot - duben 2023


27.4.2023

Akční plán Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2023 – 2027

Ministerstvo zemědělství schválilo Akční plán Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2023 – 2027 (dále jen „Akční plán“). Akční plán navazuje na strategii ochrany genetických zdrojů využitelných v zemědělství, je jejím implementačním dokumentem, specifikujícím další rozvoj práce s genetickými zdroji.


26.4.2023

Zelená zpráva 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2021 - verze, kterou vzala Vláda ČR na vědomí dne 17. srpna 2022.


17.4.2023

Zpráva o výrobě krmných směsí, spotřebě a vývoji cen krmných surovin v roce 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 708 KB)


17.4.2023

Komoditní karta: Vepřové maso - leden 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Vepřové maso - leden 2023


13.4.2023

Komoditní karta: Drůbež - únor 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 708 KB)

Drůbež - únor 2023


11.4.2023

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2023

Zásady, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2023.


3.4.2023

Komoditní karta: Vejce - únor 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 663 KB)

Vejce - únor 2023


3.4.2023

Ročenka 2021 - Ekologické zemědělství v ČR PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 8 MB)

Ročenka je tradiční publikací, která přináší ucelený zdroj dat o vývoji i aktuálním stavu ekologického zemědělství a produkce biopotravin v České republice.


29.3.2023

EU ORGANIC AWARDS 2023

Evropská komise bude letos podruhé udělovat Ceny EU za ekologickou produkci, tzv. "EU Organic Awards".


29.3.2023

Komoditní karta: Ovce a kozy - březen 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 691 KB)

Ovce a kozy - březen 2023


29.3.2023

Komoditní karta: Skot - březen 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Skot - březen 2023

zobrazit po