přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po


2.10.2015

Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin - 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Ministerstvo zemědělství vydalo aktualizovanou publikaci obsahující souhrn právních předpisů pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin.
9.9.2013

Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s komentářem 2) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 3) Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 4) Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů 5) Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí


18.1.2013

Ročenka ekologického zemědělství 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)


29.2.2012

Ekologické zemědělství bez mýtů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média.


19.1.2012

Bioškoly - Zpráva k závěrečnému průzkumu postojů účastníků projektu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 300 KB)


19.1.2012

Zavádění biopotravin do škol a předškolních zařízení - Závěrečná zpráva PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 542 KB)

Závěrečná zpráva za období 1.7.-30.11.2011

zobrazit po