přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dovoz produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí do EU

Produkt dovezený ze třetí země, který je označen odkazy na ekologický způsob produkce, může být uveden na trh EU jako ekologický, (kromě toho, že splňuje legislativní požadavky bioprodukce, co se týče jeho výroby, značení atd.) pokud:

  1. dovozce podléhá kontrolním opatřením – povinnost registrace v systému ekologického zemědělství (zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství), tzn. má ekologický certifikát na činnost „dovozce“;
  2. producent ve třetí zemi podrobil své činnosti ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce ve třetí zemi kontrolnímu systému v souladu s předpisy EU, tzn. dodavatel ze třetí země je ekologický hospodářský subjekt certifikovaný kontrolním subjektem uvedeným na přílohách III a IV (aktuální konsolidované verze) nařízení ES/1235/2008 a
  3. je součástí zásilky, kterou doprovází certifikát COI – potvrzení o kontrole. COI se generuje v systému TRACES, může jej založit dovozce i vývozce ale vydává ho (potvrzuje) kontrolní subjekt dodavatele (viz bod 3.), který ručí za bio původ.

Každý dovoz bioproduktů ze třetích zemí se předem ohlašuje příslušné kontrolní organizaci dovozce.

V rámci celních řízení je nutné produkty označené odkazy na ekologický způsob produkce deklarovat v celním prohlášení jako produkty „BIO“/„EKO“ a doložit COI, aby mohly být následně jako ekologické produkty uvedeny do volného oběhu. (Do návrhu celního prohlášení se vkládá pořadové číslo COI).

V případě obchodování s bioprodukty v rámci členských států EU platí zásady volného trhu a není třeba používat TRACES/COI. Je třeba mít certifikát ekologického podnikatele s činností obchodník/distributor.

To platí v rámci Evropského sdružení volného obchodu i v případě dovozů ze Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Tyto bioprodukty však musí splňovat legislativu a pravidla EU bioprodukce včetně značení atd.

Velká Británie patří mezi třetí země a dovozy z UK musí projít systémem v TRACES podle tohoto návodu. Informace k bio v souvislosti s brexitem jsou zde.

Související odkazy