přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Bioosiva

V současné době je stále více diskutována otázka používání certifikovaných bioosiv v ekologickém zemědělství.

Podle platné legislativy ekologického zemědělství je možné stále používat konvenční rozmnožovací materiál v ekologickém zemědělství, nicméně z hlediska zvýšení důvěry spotřebitele v produkty ekologického zemědělství je žádoucí, aby byl v co možná největší míře používán rozmnožovací materiál certifikovaný pro ekologické zemědělství.

Pravidla v oblasti bioosiv a ekologického rozmnožovacího materiálu jsou dána evropskou legislativou ekologického zemědělství. Konvenční rozmnožovací materiál je možné použít pouze v případě, že bio rozmnožovací materiál není na trhu dostupný. Pokud nelze použít bio rozmnožovací materiál, preferuje se používání rozmnožovacího materiálu z přechodného období na ekologické zemědělství a teprve poté konvenčního rozmnožovacího materiálu. Konvenční rozmnožovací materiál ale nesmí být ošetřen nepovolenými látkami (např. osivo nesmí být mořeno).

Související odkazy


1.3.2018

Seznam doporučených odrůd ječmene a pšenice pro ekologické zemědělství

V těchto dnech vychází historicky první seznam doporučených odrůd (SDO) ječmene jarního a pšenice jarní pro pěstování v režimu ekologického zemědělství (EZ) v České republice.


2.10.2012

Produkce osiv v ekologickém zemědělství

Bioinstitut ve spolupráci s odborníky z příslušných oborů vydává další z řady Metodik pro praxi. Úvodem přináší informace o legislativních požadavcích kladených na odběratele i dodavatele osiv v EZ, významu dobrého zdravotního stavu osiva a mapuje současný stav trhu s bioosivy v ČR. Další kapitoly rozdělené po skupinách plodin obsahují informace o nárocích konkrétních plodin na přírodní podmínky, půdu, živiny, předplodiny, výsev a ošetřování porostů v průběhu vegetace; přehlídkách porostů, sklizni a úpravě osiva, požadavcích na kvalitu osiva a o chorobách a škůdcích porostů i osiva. Texty jsou doplněny přehlednými tabulkami, které shrnují zákonem požadované kvalitativní parametry osivářských porostů a osiv při uznávacím řízení. Na tvorbě příručky spolupracovala řada odborníků z výzkumu i praxe, včetně zástupců ÚKZÚZ a kontrolních organizací ekologického zemědělství.