přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Reakce na článek uveřejněný v Zemědělci č. 37/2011 „Podpora ztrácí smysl“

20.9.2011

Vyjádření oddělení ekologického zemědělství MZe.

V souvislosti s článkem uveřejněným v Zemědělci č. 37/2011, který se týkal problematiky podpor ekologického zemědělství, považuje MZe za nezbytné uvést reálné informace týkající se současného stavu ekologického zemědělství v ČR.

Dotace na ekologické zemědělství (EZ) v rámci opatření AEO představují v průměru asi 2000 Kč/ha trvalých travních porostů v režimu EZ, přičemž celková částka vyplacená v roce 2010 na všechny plochy zařazené do režimu ekologického zemědělství byla 1.150 mil. Kč, tedy průměrně jde o navýšení o částku 2380 Kč/ha EZ půdy. Není tedy pravda, že podpora ekologického zemědělství je v průměru „v řádu až 13.000 Kč/ha“, jak je v článku uvedeno, a údaj, že „zhruba za tři koruny dotací do ekologického zemědělství se vyrábí jedna koruna ekologické produkce“ potom vychází tak, že zhruba za 50 haléřů dotací vyrábí ekologičtí zemědělci jednu korunu produkce označené na trhu jako „bio“.

Zde přistupuje ještě jeden velmi důležitý, ale málo známý fakt. Produkce ekologického zemědělství, zjišťovaná statistickým šetřením, je pouze ta část produkce ekologických zemědělců, která je realizována na trhu s označením „bio“. Velké množství produktů a surovin pocházejících z ekologického zemědělství, ale takto označováno není a prodává se jako konvenční. Je to z několika důvodů. U některých produktů není dostatečná kapacita na následné zpracovávání u výrobce biopotravin a suroviny tak zpracuje konvenční potravinářský podnik. Tím výrobek ztrácí možnost označení „bio“. To se děje zejména u hovězího a skopového masa, ale také u mléka, a u některých produktů rostlinné výroby. Je tedy zřejmé, že reálná produkce ekologického zemědělství je podstatně vyšší, než je na základě dostupné statistiky interpretováno. Reálná čísla produkce ekofarem zohledňující výše zmíněné argumenty by měla být dostupná v příštím roce.

Současně je třeba uvést, že ekologické zemědělství zaujímá podle posledních dostupných statistických údajů 483 176 ha, což představuje 11.40 % výměry zemědělské půdy, nikoliv tedy 13 %, jak uvádí článek.

Na závěr je třeba zdůraznit základní princip podpor vyplácených v rámci AEO, zejména ve vztahu k ekologickému zemědělství: tyto dotace nejsou primárně určeny na podporu produkce, ale jako kompenzace zemědělcům za nařízenou a kontrolovanou tvorbu veřejných statků a pozitivních externalit, jako je zejména šetrný přístup k hospodaření v krajině, obhospodařování zemědělsky znevýhodněných lokalit, ochrana vodních zdrojů, extenzifikace zemědělské výroby, zlepšování životních podmínek chovaných zvířat apod. Mnoho ekologických zemědělců obhospodařuje louky a pastviny v příhraničních a horských oblastech, kde by bez těchto podpor v dnešní době zemědělská výroba a tím i zaměstnanost na venkově dost možná zanikla.

Ing. Jan Gallas
vedoucí oddělení ekologického zemědělství
Ministerstvo zemědělství ČR

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem