přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Bartákův hrnec putuje do Beskyd

V pořadí již osmnáctými držiteli Bartákova hrnce pro nejlepšího ekologického zemědělce roku 2009 se stali L. Mužikovská a V. Rudolf ze společnosti AGROFYTO Lidečko. Slavnostní předání proběhlo tradičně poslední květnovou sobotu na valašském ekostatku společnosti v Horní Lidči.

Organizace: kontakt není uveden

Zástupci společnosti Agrofyto přebírají oceněníPrestižní cenu, jejímž smyslem je především propagace biopotravin a ekozemědělství mezi nejširší veřejností, uděluje Nadační fond Bartákův hrnec. Hodnoceny jsou vždy nabídka a úroveň služeb, objem a kvalita bioproduktů, ekologické vztahy hospodářství, přínos pro rozvoj oboru, využití druhotných surovin a energetických zdrojů apod. Titul se pojí s finanční odměnou (15 000 Kč) v podobě symbolických „zlaťáků“ (desetikorun čerstvé ražby), jimiž je putovní hrnec při slavnostním předávání naplněn.

„Letošním oceněním zdůrazňujeme zásluhy, které mají oba jednatelé na úspěšné transformaci socialistického družstva na dnešní efektivní soukromý zemědělský podnik, kdy minimalizovali jeho porodní potíže a obvyklé rozdrobení původního majetku na množství bankrotujících vlastnictví, přičemž firmu dovedli až k hospodaření v ekologickém režimu v poměrně velkém celku,“zdůrazňuje Richard J. Barták, zakladatel a hlavní organizátor akce.

„Že jsme v roce 1998 vstoupili do přechodného období k ekologickému hospodaření nejprve s masným a později i s mléčným skotem, toho dnes nelitujeme, “ říká Ludmila Mužikovská. „Sice jsme museli dva kravíny přebudovat na volné ustájení, s úvěrem, který ještě splácíme, vybudovat novou dojírnu, zázemí pro sklad biokrmiv a další náležitosti, náročnější práce musela přejít do krve i zaměstnancům, ale od roku 2006 se z našeho certifikovaného biomléka dělají v Mlékárně Valašské Meziříčí produkty, které sbírají jedno ocenění za druhým. Věříme, že sázka na bioprodukty se nám zejména z dlouhodobého pohledu vyplatí.“

Ekostatek, působící ve valašských obcích Lidečko a Horní Lideč v Chráněné krajinné oblasti Beskydy mezi Valašskými Klobouky a Vsetínem, dnes obhospodařuje 690 ha luk a pastvin a 157 ha  orné půdy.  Na pastvě může být až 650 ks skotu; běžně se pase asi 120 ks dojnic holštýnského plemene s telaty a jalovicemi a asi 120 ks skotu masného plemene Siementhal s telaty, jalovicemi a mladými býky. Průměrně se denně nadojí 2000 litrů biomléka, které mlékárna ve Valašském Meziříčí následně zpracovává na biovýrobky. Jejich vysokou kvalitu potvrzuje řada prestižních ocenění, mezi která patří například Česká biopotravina roku 2006 za kysaný biomléčný jogurt, dvakrát získání Perly Zlínska (2006, 2008) či cena hejtmana Zlínského kraje roku 2008. 

Celý provoz zajišťuje 17 pracovníků (traktoristé, mechanici, dojičky, technici). Společnost spolupracuje s obcemi i při zimní údržbě komunikací, úpravě veřejné zeleně a sportovních ploch.