přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ročenka ekologického zemědělství 2015

Tématické oblasti: Ekologické zemědělství a biopotraviny
ISBN:978-80-7434-333-9
VydavatelMinisterstvo zemědělství

Přílohy


zobrazit po
5.4.2012

Metodický pokyn č. 2/2012: Sady, vinice, meziřadí a krajinné prvky v EZ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 103 KB)

Metodický pokyn č. 2/2012 upravuje pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů, vegetační pokryv sadů, meziřadí vinic a krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství.


2.4.2012

Novela vyhlášky č. 16/2006

Dne 1.4.2012 nabyla účinnosti novela vyhláška č. 16/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství. Novelizovala ji vyhláška č. 80/2012.


8.3.2012

Český trh s biopotravinami v roce 2010 zůstal na hodnotách předchozího roku, v roce 2011 se očekává mírný nárůst spotřeby.

(Praha, 2.3.2012) Celkový obrat biopotravin včetně vývozu dosáhl v roce 2010 přibližně 2,1 miliardy korun. V České republice utratili spotřebitelé v roce 2010 za biopotraviny 1,6 miliardy korun, což je srovnatelné s revidovanými údaji pro rok 2009. Průměrná roční spotřeba na obyvatele zůstává pod hranicí 200 Kč a podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů stagnuje okolo 0,7 %. Vyplývá to z dnes zveřejněné zprávy Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).


5.3.2012

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2011 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 120 KB)


29.2.2012

Ekologické zemědělství bez mýtů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média.


19.1.2012

Bioškoly - Zpráva k závěrečnému průzkumu postojů účastníků projektu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 300 KB)


19.1.2012

Zavádění biopotravin do škol a předškolních zařízení - Závěrečná zpráva PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 542 KB)

Závěrečná zpráva za období 1.7.-30.11.2011


3.1.2012

Ročenka ekologického zemědělství 2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


2.1.2012

Metodický pokyn č. 1/2012: Registrace do EZ, přechodné období, zkracování a prodlužování PO

Metodický pokyn č. 1/2012 upravuje nový systém registrace do ekologického zemědělství, který se změnil s účinností novely zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a dále podmínky přechodného období farmy a zkracování a prodlužování přechodného období na pozemcích.


19.12.2011

Co přinesla novela zákona o ekologickém zemědělství?

Dne 1.1.2012 nabývá účinnosti zákon č. 344/2011, kterým se mění dosavadní zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.

zobrazit po