přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ročenka ekologického zemědělství 2015

Tématické oblasti: Ekologické zemědělství a biopotraviny
ISBN:978-80-7434-333-9
VydavatelMinisterstvo zemědělství

Přílohy


zobrazit po
12.9.2012

Studie o přínosech biopotravin

Před nedávnem byla publikována studie vědců ze Standfordu, která hledá odpověď na otázku zda jsou biopotraviny bezpečnější a zdravější než konvenční. O této studii informovala ČTK a následně pak některá česká média, která bohužel řadu sdělení ze studie zkreslila. V příloze naleznete odborné vyjádření ke studii a jejím výsledkům od Mgr. Margit Slimákové, Ph.D.


Datum konání: 6.9.2012  – 17.10.2012 

Biopotraviny, jejich výroba a možnosti odbytu

Potravinářská komora České republiky si Vás dovoluje pozvat na semináře "Biopotraviny, jejich…


Datum konání: 13.8.2012  13:17

Ozvěny Horňácka

Pozvánka na 16. mezinárodní folklorní festival spojený s bělokarpatským biojarmarkem, který se koná 17.-18.8.


13.8.2012

Metodický pokyn č. 6/2012: Definice pojmu region PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 75 KB)

Metodický pokyn, kterým se vymezuje pojem „region“ ve vztahu k prováděcímu nařízení Komise (ES) č. 505/2012.


8.8.2012

Metodický pokyn č. 5/2012: Udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství

Udělování výjimek podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008, převzalo od roku 2010 Ministerstvo zemědělství jako příslušný orgán podle článku 2 písm. n) NR č. 834/2007.


Datum konání: 26.6.2012 

Přehlídka polních pokusů v ekologickém zemědělství

Pozvánka na Přehlídku polních pokusů v ekologickém zemědělství, tradičně pořádaná Katedrou rostlinné výroby FAPPZ ČZU ve Výzkumné stanici v Uhříněvsi. Letošním…


21.6.2012

Statistická šetření ekologického zemědělství - Zpráva o trhu s biopotravinami za rok 2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 748 KB)

Předkládaná zpráva o trhu s biopotravinami v České republice je jedním ze dvou výstupů tématického úkolu (č. 4212) s názvem „Statistická šetření ekologického zemědělství“, jehož zadavatelem je Ministerstvo zemědělství (MZe). Obsahem tématického úkolu je jednak sběr základních statistických údajů o rostlinné a živočišné bioprodukci na ekofarmách a jejím uplatnění a dále od roku 2009 sběr informací o trhu biopotravin zahrnující analýzu rozsahu zpracování, odbytu a trhu s biopotravinami v České republice včetne vývozu a dovozu bioproduktu a biopotravin.


Datum konání: 14.6.2012  9:00 – 13:00

Česká republika malým hráčem na velkém poli aneb Jak vést obchod směrem k potravinové bezpečnosti

Pozvánka na seminář analytického centra Glopolis: Česká republika malým hráčem na velkém poli aneb jak vést obchod směrem k potravinové bezpečnosti, který se bude zabývat…


23.5.2012

Definice velkochovu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 248 KB)

Dne 25.1.2013 byla odborem environmentálním a ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství novelizována definice velkochovu, která slouží pro potřeby používání statkových hnojiv z konvenčního zemědělství na ekologické farmě podle Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 889/2008. Tato konvenční statková hnojiva však nesmějí pocházet z velkochovů (intenzivních chovů).


Datum konání: 2.5.2012  18:00 – 19:30

Ekozahrada - když je učitelem příroda

Pozvánka na seminář, který se uskuteční 2.5.2012 na České zemědělské univerzitě v Praze, Velká zasedací místnost FAPPZ.

zobrazit po