přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ročenka ekologického zemědělství 2015

Tématické oblasti: Ekologické zemědělství a biopotraviny
ISBN:978-80-7434-333-9
VydavatelMinisterstvo zemědělství

Přílohy


zobrazit po
31.3.2022

Trh s biopotravinami předloni vzrostl o 14 %. Obyvatelé ČR spotřebovali v roce 2020 biopotraviny za 5,99 miliardy korun

Tisková zpráva – Trh s biopotravinami v České republice roste. Ve srovnání s rokem 2019 byl předloni meziroční růst vyšší o 14 % a české domácnosti spotřebovaly biopotraviny za 5,99 miliardy korun (v roce 2019 to bylo 5,26 miliardy). Vyplývá to ze Zprávy o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2020, kterou zveřejnilo Ministerstvo zemědělství.


11.8.2021

Česká biopotravina roku 2021

PRO-BIO Svaz ekologického zemědělství vyhlašuje 20. ročník soutěže ČESKÁ BIOPOTRAVINA ROKU, která podporuje tuzemské výrobce biopotravin.


16.11.2017

Projekt BIOmléko nabídne pomoc pro konvenční zemědělce, ale zaměří se také na finalizaci bioprodukce

České biomléko plní nejvyšší standardy kvality. Stoupá proto o něj zájem jak u spotřebitelů v ČR, tak i v zahraničí a nabídka nestíhá reflektovat poptávku. Ministerstvo zemědělství a PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců proto podporují zvýšení jeho produkce. Jednou z cest, jak dosáhnout zvýšení výroby, je přenos informací, díky nimž budou producenti konvenčního mléka vědět, jak vstoupit do procesu certifikované bioprodukce a také jaké výhody jim tento krok přinese.


Datum konání: 17.8.2017  10:30 – 15:00

Ukázkový ekologický sad - představení projektu

Dne 17. srpna 2017 bude zájemcům z odborné veřejnosti představen projekt Ukázkový ekologický sad, který realizuje s podporou Ministerstva zemědělství Biocont Laboratory a Ovocnářské družstvo Brno…Datum konání: 24.3.2017  10:30 – 14:30

BIO STYL v rámci festivalu Evolution

Pozvánka na blok přednášek o ekologickém zemědělství.


Datum konání: 8.11.2016  8:30 – 16:00

Sdružování zemědělců - odborný seminář

Vzdělávací seminář ze série "Finalizace bioprodukce a možnosti jejího odbytu". Seminář nejen pro ekologické zemědělce. Více v přiložené pozvánce.


Datum konání: 7.6.2016  9:00 – 14:00

Seminář o ekologickém zemědělství, biopotravinách a jejich dostupnosti, Poděbrady

Zájem o místní potraviny a biopotraviny stále roste. Hledání krátkých distribučních cest mezi výrobcem a spotřebitelem je stále populárnější. Nákupem regionálních biopotravin lze podpořit lokální…


2.10.2015

Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin - 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Ministerstvo zemědělství vydalo aktualizovanou publikaci obsahující souhrn právních předpisů pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin.2.12.2014

Statistická šetření ekologického zemědělství 2013

Základní statistické údaje o ekologickém zemědělství z ÚZEI - Ústavu zemědělské ekonomiky a informací27.10.2014

Vzdělávací kurz ekolgického ovocnářství

Vzdělávací kurz pro profesionální ovocnáře a odbornou veřejnost.


23.10.2014

Bio potraviny - zpráva z průzkumu

Zpráva z průzkumu agentury Median mapující problematiku nakupování biopotravin v ČR.

3.9.2014

Celkový seznam osob podnikajících v EZ_ 2013 XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 2 MB)
24.6.2014

Více slunce a bez elektrošoků. Vepři na biofarmě.

Odkaz na článek o přístupu ke zvířatům v ekologickém zemědělství.20.5.2014

Analýza nabídky biopotravin v ČR 2009-2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 879 KB)

Informace Ústavu zemědělské ekonomiky a informací


20.5.2014

Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Statistické šetření Ústavu zemědělské ekonomiky a informací


1.8.2013

Novinky v Registru ekologických podnikatelů

Od 18.7.2013 je možno podávat žádosti o registraci do systému ekologického zemědělství, žádosti o zrušení registrace, změnu činnosti a žádosti o výjimky a zkrácení přechodného období elektronicky prostřednictvím Registru ekologických podnikatelů.


24.7.2013

Přihlaste svou akci do Měsíce biopotravin!

V průběhu měsíce září máte možnost pozvat návštěvníky na Vaši ekofarmu, přednášku o biopotravinách či biojarmark.


Datum konání: 8.6.2013  14:00

Aktuality a zajímavosti z ekologického zemědělství

Pozvánka na seminář, který se koná v rámci XXXVIII. ročníku mezinárodního ekologického festivalu TSTTT (Týká Se To Také Tebe), který probíhá ve dnech 4.-9.6.2013 v Klubu kultury v Uherském Hradišti…


20.5.2013

Statistická šetření ekologického zemědělství - Zpráva o trhu s biopotravinami za rok 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 916 KB)

Předkládaná zpráva o trhu s biopotravinami v České republice je jedním ze dvou výstupů tématického úkolu (č.4212) s názvem „Statistická šetření ekologického zemědělství“, jehož zadavatelem je Ministerstvo zemědělství (MZe). Obsahem tematického úkolu je jednak sběr základních statistických údajů o rostlinné a živočišné bioprodukci na ekofarmách a jejím uplatnění a dále od roku 2009 sběr informací o trhu biopotravin zahrnující analýzu rozsahu zpracování, odbytu a trhu s biopotravinami v České republice včetně vývozu a dovozu bioproduktů a biopotravin.


26.3.2013

Změna ve formulářích žádosti o registraci, ohlášení změn a vytvoření formuláře žádosti o zrušení registrace

Na záložce Metodické pokyny v metodickém pokynu č. 1/2012 byly provedeny drobné změny ve formuláři žádosti o registraci, ohlášení změn a byl nově vytvořen formulář žádosti o zrušení registrace. Nově bude možné si v žádosti o registraci zaškrtnout možnost zařazení do LPIS půdní bloky s kulturou rybník a školka. V případě školky se však musí jednat o školku pro ovocné druhy produkující ekologické stromky, nikoliv o lesní školku.


Datum konání: 13.2.2013  – 16.2.2013 

Biofach

nejvýznamnější mezinárodní veletrh v oblasti bioproduktů, biopotravin a ekologického zemědělství v Evropě tento veletrh se doporučuje zařadit do plánu MZe i…


11.2.2013

Přehled dovozu biopotravin ze třetích zemí za rok 2012 XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 42 KB)


11.2.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2012 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 126 KB)


18.1.2013

Ročenka ekologického zemědělství 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)


Datum konání: 24.11.2012  14:00

Aktuality a zajímavosti z ekologického zemědělství

Pozvánka na tradiční seminář o ekologickém zemědělství, který se bude opět konat 24. listopadu 2012 od 14,00 hodin v Klubu kultury v Uherském Hradišti v rámci…


Datum konání: 14.11.2012 

Mokřady v zemědělské krajině

Pozvánka na seminář Mokřady v zemědělské krajině, který dne 14. listopadu pořádá Výzkumný ústav rostlinné výroby ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Seminář se bude věnovat…


26.10.2012

Metodický pokyn č. 7/2012: Současná produkce ekologicky chovaných hospodářských zvířat a hospodářských zvířat mimo ekologický chov PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 108 KB)

Legislativa ekologického zemědělství umožňuje hospodářským subjektům podnikajícím v ekologickém zemědělství chovat současně zvířata v systému ekologického zemědělství a konvenčním způsobem. Musí však být splněny podmínky uvedené v článku 17 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, které doplňuje MP č. 7/2012.


Datum konání: 23.10.2012  17:30

Zahrada v souladu s přírodou – s malým úsilím a pěkným výnosem

Pozvánka na semnář s názvem Zahrada v souladu s přírodou – s malým úsilím a pěkným výnosem, který se uskuteční dne 23. října od 17.30 do 19.30 ve velké zasedací místnosti FAPPZ, ČZU.…


2.10.2012

ProPIG Omezení negativního vlivu chovu prasat na životní prostředí při zlepšení zdraví, pohody a výživy prasat v ekologickém zemědělství

Výzkumný ústav živočišné výroby Praha – Uhříněves ve spolupráci s Bioinstitutem Olomouc jsou partnery evropského projektu ProPIG, jehož cílem je podpora rozvoje ekologických chovů prasat v Evropě. Aktivity projetu v rámci CORE Oranic II v České republice finančně podporuje Ministerstvo zemědělství ČR. Cílem je monitoring zdravotního stavu, welfare, výživy a environmentálních dopadů chovů prasat v osmi evropských zemích. Pro Českou republiku, kde je ekologický chov prasat velmi málo rozvinutý, je to dobrá příležitost získat nové zkušenosti.


Datum konání: 20.9.2012  – 21.9.2012 

Bioakademie 2012

Prestižní mezinárodní konference ekologického zemědělství (EZ) se tento rok zaměří na…


12.9.2012

Statistická šetření ekologického zemědělství - Základní statistické údaje (2011) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Předkládaná zpráva je druhým výstupem tématického úkolu pod názvem „Statistická šetření ekologického zemědělství“, který je na ÚZEI zpracováván od roku 2007 a jehož zadavatelem je Ministerstvo zemědělství ČR, odbor environmentální a ekologického zemědělství.


12.9.2012

Studie o přínosech biopotravin

Před nedávnem byla publikována studie vědců ze Standfordu, která hledá odpověď na otázku zda jsou biopotraviny bezpečnější a zdravější než konvenční. O této studii informovala ČTK a následně pak některá česká média, která bohužel řadu sdělení ze studie zkreslila. V příloze naleznete odborné vyjádření ke studii a jejím výsledkům od Mgr. Margit Slimákové, Ph.D.


Datum konání: 6.9.2012  – 17.10.2012 

Biopotraviny, jejich výroba a možnosti odbytu

Potravinářská komora České republiky si Vás dovoluje pozvat na semináře "Biopotraviny, jejich…


Datum konání: 13.8.2012  13:17

Ozvěny Horňácka

Pozvánka na 16. mezinárodní folklorní festival spojený s bělokarpatským biojarmarkem, který se koná 17.-18.8.


13.8.2012

Metodický pokyn č. 6/2012: Definice pojmu region PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 75 KB)

Metodický pokyn, kterým se vymezuje pojem „region“ ve vztahu k prováděcímu nařízení Komise (ES) č. 505/2012.


8.8.2012

Metodický pokyn č. 5/2012: Udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství

Udělování výjimek podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008, převzalo od roku 2010 Ministerstvo zemědělství jako příslušný orgán podle článku 2 písm. n) NR č. 834/2007.


Datum konání: 26.6.2012 

Přehlídka polních pokusů v ekologickém zemědělství

Pozvánka na Přehlídku polních pokusů v ekologickém zemědělství, tradičně pořádaná Katedrou rostlinné výroby FAPPZ ČZU ve Výzkumné stanici v Uhříněvsi. Letošním…


21.6.2012

Statistická šetření ekologického zemědělství - Zpráva o trhu s biopotravinami za rok 2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 748 KB)

Předkládaná zpráva o trhu s biopotravinami v České republice je jedním ze dvou výstupů tématického úkolu (č. 4212) s názvem „Statistická šetření ekologického zemědělství“, jehož zadavatelem je Ministerstvo zemědělství (MZe). Obsahem tématického úkolu je jednak sběr základních statistických údajů o rostlinné a živočišné bioprodukci na ekofarmách a jejím uplatnění a dále od roku 2009 sběr informací o trhu biopotravin zahrnující analýzu rozsahu zpracování, odbytu a trhu s biopotravinami v České republice včetne vývozu a dovozu bioproduktu a biopotravin.


Datum konání: 14.6.2012  9:00 – 13:00

Česká republika malým hráčem na velkém poli aneb Jak vést obchod směrem k potravinové bezpečnosti

Pozvánka na seminář analytického centra Glopolis: Česká republika malým hráčem na velkém poli aneb jak vést obchod směrem k potravinové bezpečnosti, který se bude zabývat…


23.5.2012

Definice velkochovu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 248 KB)

Dne 25.1.2013 byla odborem environmentálním a ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství novelizována definice velkochovu, která slouží pro potřeby používání statkových hnojiv z konvenčního zemědělství na ekologické farmě podle Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 889/2008. Tato konvenční statková hnojiva však nesmějí pocházet z velkochovů (intenzivních chovů).


Datum konání: 2.5.2012  18:00 – 19:30

Ekozahrada - když je učitelem příroda

Pozvánka na seminář, který se uskuteční 2.5.2012 na České zemědělské univerzitě v Praze, Velká zasedací místnost FAPPZ.

zobrazit po