přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin (POR)

Přípravky na ochranu rostlin jsou definované v nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. Jsou určeny k ochraně rostlin a rostlinných produktů před škodlivými činiteli.

Vláda ČR dne 6. 6. 2018 schválila Aktualizaci Národního akčního plánu pro bezpečné používání pesticidů pro období 2018 – 2022, která je v příloze.

Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů (dále jen „NAP“) je soubor opatření, kterým je ve členských státech EU (dále jen „ČS“) realizován program snížení nepříznivého vlivu přípravků na ochranu rostlin (dále jen „přípravky“, nebo „POR“) na zdraví lidí a životní prostředí.

Od roku 2020 řeší problematiku přípravků na ochranu rostlin Oddělení bezpečnosti potravin (eAGRI).

Přílohy