přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

GM plodiny - Pěstování geneticky modifikovaných plodin

Geneticky modifikované (GM, transgenní, biotechnologické) plodiny jsou takové rostliny, u kterých byl změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových technologií (genového inženýrství). Jedná se o moderní šlechtitelské metody z oblasti biotechnologií, které používají v přírodě probíhající procesy. Nejde tedy o tvorbu a vnášení uměle vytvořených genů. GM plodiny se vyznačují různými specifickými vlastnostmi, mezi které patří zejména odolnost vůči škodlivým činitelům - škůdcům, chorobám, chladu, suchu apod., anebo tolerance vůči postřiku neselektivním herbicidem, který ničí všechny ostatní, nežádoucí rostliny (plevele). Nově získané vlastnosti mají obecně přinášet přímé výhody především pro pěstitele, a to v podobě úspory nákladů, zvýšeného výnosu, zkvalitnění produkce a vyšší šetrnosti k životnímu prostředí. Další generace GM plodin mají přímý přínos také pro spotřebitele - např. GM plodiny s vyšším obsahem či lepší skladbou nutričních látek nebo GM plodiny s antikarcinogenními účinky; příp. pro jiné než zemědělské obory - např. biodegradovatelné plasty, náhrada fosilních paliv, odstraňování znečištění aj. (foto © Martin Těhník)

Více >


14.11.2019

Vývoj ploch GM kukuřice v EU v období 2005 až 2018 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 12 KB)

Statistika ploch GM kukuřice v EU.


14.11.2019

Vývoj ploch a počtu pěstitelů GM kukuřice v ČR do roku 2018 včetně XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 10 KB)

Statistika pěstování GM kukuřice v ČR.


3.1.2017

Nové právní předpisy - pásmo bez GM rostlin u státní hranice - změna zákona PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

S účinností od 1. ledna 2017 platí nové právní předpisy v oblasti pěstování GM plodin v blízkosti státní hranice ČR. Pás 400 m bez pěstování GM plodin je hlavní částí realizace směrnice EU k možnostem zákazu pěstování GM plodin v zemích EU.