přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zemědělská výroba

Zemědělská výroba patří společně s navazující potravinářskou výrobou mezi tradiční odvětví národního hospodářství. Jak zemědělství, tak potravinářství prošlo po roce 1989 zcela zásadní nutnou majetkovou a ekonomickou proměnou, která se promítnula do kvality a kvantity jednotlivých komodit. Řada z nich se dostala pod úroveň domácí spotřeby, kde resort zemědělství vyvíjí potřebné kroky pro zvýšení dosahovaných výkonů, v řadě komodit se otevřel vývozní potenciál nebo byl udržen či rozšířen, jak to dokumentují údaje o vývozu především komodity mléko, živá zvířata, obiloviny, cukr a slad.

Více >zobrazit po
26.7.2011

Stav sklizně obilovin a řepky k 26.7.2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 135 KB)


19.7.2011

Stav sklizně obilovin a řepky k 19.7.2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 135 KB)


18.7.2011

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 93 KB)


12.7.2011

Stav sklizně obilovin a řepky k 12.7.2011 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 51 KB)


15.6.2011

Statistická šetření ekologického zemědělství provedená v roce 2010 - zpráva o trhu s biopotravinami PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 338 KB)

Předkládaná zpráva o trhu biopotravin v České republice s názvem Statistická šetření ekologického zemědělství (EZ) je jedním ze dvou výstupů tématického úkolu (č. 4212), jehož zadavatelem je Ministerstvo zemědělství (MZe). Obsahem tématického úkolu je jednak sběr základních statistických údajů o bioprodukci a jejím uplatnění na ekofarmách a dále od roku 2009 nově sběr informací o trhu biopotravin zahrnující analýzu rozsahu zpracování, odbytu a trhu s biopotravinami v České republice včetně vývozu a dovozu bioproduktů a biopotravin.


8.6.2011

Produkce biopotravin opět v rukou novinářů aneb Nová příležitost osvětlit, jak to s biopotravinami doopravdy je

Reakce České technologické platformy pro ekologické zemědělství na článek MF Dnes ze dne 4.6.2011 s názvem „Bez chemie, ale s parazity. Bio nerovná se zdravé“.


7.6.2011

Reakce na článek MF Dnes o biopotravinách ze dne 4. 6. 2011

Vyjádření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.


26.5.2011

40. mistrovství floristů ČR - Děčínská kotva 2011

Zpráva o soutěži Děčínská kotva 2011.


Datum konání: 11.5.2011  9:30

Chov dojnic v ekologickém zemědělství - hlavní problémy, jejich příčiny a řešení

Pozvánka na seminář, který pořádá PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a Spolek poradců v ekologickém zemědělství dne 11.5.2011 v Malontech.


6.5.2011

Stanovisko MZe k používání minerálních doplňků s obsahem konvenční složky JPG Otevírá se do nového okna. (JPG, 677 KB)

MZe na základě běžné praxe v ostatních členských státech EU povoluje použití konvenční složky v minerálních krmivech, premixech a rostlinných extraktech, pokud tvoří max. 1 % celkové roční krmné dávky býložravců.

zobrazit po