přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zemědělská výroba

Zemědělská výroba patří společně s navazující potravinářskou výrobou mezi tradiční odvětví národního hospodářství. Jak zemědělství, tak potravinářství prošlo po roce 1989 zcela zásadní nutnou majetkovou a ekonomickou proměnou, která se promítnula do kvality a kvantity jednotlivých komodit. Řada z nich se dostala pod úroveň domácí spotřeby, kde resort zemědělství vyvíjí potřebné kroky pro zvýšení dosahovaných výkonů, v řadě komodit se otevřel vývozní potenciál nebo byl udržen či rozšířen, jak to dokumentují údaje o vývozu především komodity mléko, živá zvířata, obiloviny, cukr a slad.

Více >zobrazit po
5.3.2012

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2011 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 120 KB)


29.2.2012

Ekologické zemědělství bez mýtů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média.


29.2.2012

Celkový seznam osob podnikajících v EZ 2011 XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 2 MB)

Celkový seznam ekologických podnikatelů platný k 31.12.2011.


19.1.2012

Bioškoly - Zpráva k závěrečnému průzkumu postojů účastníků projektu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 300 KB)


19.1.2012

Zavádění biopotravin do škol a předškolních zařízení - Závěrečná zpráva PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 542 KB)

Závěrečná zpráva za období 1.7.-30.11.2011


3.1.2012

Ročenka ekologického zemědělství 2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


3.1.2012

Obiloviny - 12/2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Situační a výhledová zpráva


2.1.2012

Metodický pokyn č. 1/2012: Registrace do EZ, přechodné období, zkracování a prodlužování PO

Metodický pokyn č. 1/2012 upravuje nový systém registrace do ekologického zemědělství, který se změnil s účinností novely zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a dále podmínky přechodného období farmy a zkracování a prodlužování přechodného období na pozemcích.


19.12.2011

Co přinesla novela zákona o ekologickém zemědělství?

Dne 1.1.2012 nabývá účinnosti zákon č. 344/2011, kterým se mění dosavadní zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.


14.12.2011

Okrasné rostliny - 12/2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Situační a výhledová zpráva

zobrazit po