přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zemědělská výroba

Zemědělská výroba patří společně s navazující potravinářskou výrobou mezi tradiční odvětví národního hospodářství. Jak zemědělství, tak potravinářství prošlo po roce 1989 zcela zásadní nutnou majetkovou a ekonomickou proměnou, která se promítnula do kvality a kvantity jednotlivých komodit. Řada z nich se dostala pod úroveň domácí spotřeby, kde resort zemědělství vyvíjí potřebné kroky pro zvýšení dosahovaných výkonů, v řadě komodit se otevřel vývozní potenciál nebo byl udržen či rozšířen, jak to dokumentují údaje o vývozu především komodity mléko, živá zvířata, obiloviny, cukr a slad.

Více >zobrazit po
Datum konání: 14.2.2023  – 17.2.2023 

Pozvánka na Biofach 2023

Největší světový veletrh biopotravin Biofach se uskuteční opět v tradičním únorovém termínu v německém Norimberku. Zájemci z ČR na něj mohou vyrazit v rámci jednodenního zájezdu…


30.1.2023

Komoditní karta: Skot - leden 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Skot - leden 2023


23.1.2023

Cukrovarnická kampaň vrcholí, cukru bude dost

Tisková zpráva – V cukrovarech finišuje cukrovarnická kampaň. Ročník 2022/23 poznamenal deštivý podzim, silné mrazy a velké teplo v prosinci. Meziročně se očekává menší výroba, přesto se podaří vyrobit dostatečné množství cukru pro tuzemskou spotřebu. Osevní plochy cukrové řepy v České republice za posledních deset let dosahují v průměru 62 tisíc hektarů. Podle odhadu MZe bude celková sklizeň cukrové řepy oproti loňskému hospodářskému roku nepatrně nižší, celkově by sklizeň mohla být přibližně 4,4 milionu tun. Dnes si také připomínáme 180 let od výroby první kostky cukru na světě.


16.1.2023

Zpráva o spotřebě antimikrobik a medikovaných krmiva v roce 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 766 KB)

Počty výrobců medikovaných krmiv a medikovaná krmiva ve vztahu ke spotřebám antimikrobik


16.1.2023

Situační a výhledová zpráva: Skot - hovězí maso 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Publikace Situační a výhledové zprávy Skot – hovězí maso je zhodnocení stavu chovu skotu a trhu s hovězím masem za rok 2021 a dostupných dat za rok 2022. Předkládaná zpráva navazuje na Situační a výhledovou zprávu Skot – hovězí maso pro rok 2021.


16.1.2023

Situační a výhledová zpráva: Ovce a kozy 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Situační a výhledová zpráva hodnotí situaci v chovu a na trhu s ovcemi, kozami, skopovým a kozím masem v České republice v roce 2021 a v roce 2022.


16.1.2023

Zpráva o výrobě krmných směsí, spotřebě a vývoji cen krmných surovin v roce 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 987 KB)


16.1.2023

Zpráva o výrobě a cenové kalkulaci krmných směsí pro monogastry v roce 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 716 KB)


10.1.2023

Komoditní karta: Drůbež - listopad 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 707 KB)

Komoditní karta: Drůbež - listopad


9.1.2023

Komoditní karta: Drůbež - říjen 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 706 KB)

Drůbeží maso - říjen 2022


3.1.2023

Certifikace a registrace podnikatelů v ekologickém zemědělství a bioproduktů od 1.ledna 2023

V souladu se změnou podmínek registrace a certifikace ekologických podnikatelů i bioproduktů v souvislosti s přijetím prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1378, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2119 o vydávání certifikátů pro hospodářské subjekty, skupiny hospodářských subjektů a vývozce ve třetích zemích jsou od 1. 1. 2023 platné pouze certifikáty vydané v elektronické podobě za použití systému TRACES.


2.1.2023

Komoditní karta: Ovce a kozy - prosinec 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 739 KB)

Ovce a kozy - prosinec 2022


23.12.2022

Komoditní karta: Skot - prosinec 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Skot - prosinec 2022


19.12.2022

Pravidla souběhu ekologické a konvenční produkční jednotky

Z důvodu často kladených dotazů ohledně pravidel souběhu ekologické a konvenční produkční jednotky, níže uvádíme shrnutí tohoto tématu (článek 9 nařízení (EU) 2018/848).


14.12.2022

Ptačí chřipka - mimořádná veterinární opatření

Z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice, vyhlásila Státní veterinární správa mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky, které vzešlo v platnost 12. 12. 2022.


7.12.2022

Situační a výhledová zpráva: Prasata a vepřové maso 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 6 MB)

Ministerstvo zemědělství České republiky vydává Situační a výhledovou zprávu Prasata a vepřové maso, jejímž cílem je informovat laickou i odbornou veřejnost o situaci v tomto sektoru v roce 2021 a v prvním pololetí roku 2022. Publikace navazuje na zprávu vydanou v červenci 2021.


7.12.2022

Situační a výhledová zpráva: Réva vinná a víno - 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Údaje obsažené v předkládané SVZ byly zpracovány na základě informací a dat dostupných k 31. 12. 2021 pokud není uvedeno jinak.


6.12.2022

Africký mor prasat - výzkum v oblasti poznání této nákazy

Když se africký mor prasat v roce 2017 poprvé v České republice objevil na Zlínsku a České republice se tehdy pod řízením Státní veterinární správy ČR jako jediné zemi na světě podařilo zdolat vymýcení tohoto onemocnění, Ministerstvo zemědělství vyhlásilo k dané problematice v rámci „Národní agentury pro zemědělský výzkum“ výzkumné téma.


2.12.2022

Komoditní karta: Skot - listopad 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Skot - listopad 2022


2.12.2022

Komoditní karta: Ovce a kozy - září 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 720 KB)

Ovce a kozy - září 2022

zobrazit po