přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
21.4.2017

Průvodní doklady DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 26 KB)

Od 1. července 2015 lze při přepravě vinařských produktů, která se uskutečňuje výlučně na území České republiky, použít průvodní doklad stanovený podle vyhlášky č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství. Průvodní doklady vystavené podle nařízení Komise (ES) č. 436/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná hlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené odvětvím vína, lze rovněž použít.

Vzor průvodního dokladu stanovený podle vyhlášky č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství naleznete v příloze.


18.12.2012

Kódy stáčíren

Kód stáčírny přiděluje Odbor potravinářský Ministerstva zemědělství v souladu s § 16 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.