přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody

Hlavním cílem plánu pro sucho je návrh opatření k zajištění dostatku vody k pokrytí základních lidských potřeb, minimalizace dopadů sucha a nedostatku vody na hospodářskou činnost a životní prostředí.

Plán pro sucho obsahuje zejména vymezení a popis území s identifikaci zdrojů vody, popis rizika sucha včetně jeho možných dopadů. Plán pro sucho ve své hlavní části obsahuje návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při stavu nedostatku vody. Plán pro sucho se pořizuje pro území České republiky a pro území kraje.

Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí pořídí a zveřejní plán pro sucho pro území České republiky nejpozději do 1. 2. 2024. Plán pro sucho pro území ČR bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Krajské plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody

Krajský úřad pořídí a zveřejní plán pro sucho pro území kraje nejpozději do
1. 2. 2023. Krajské úřady plány pro sucho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Související odkazy