přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

IS VaK - MPVaK Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích mají vlastníci vodovodů a kanalizací povinnost každoročně předávat na příslušné vodoprávní úřady vybrané údaje majetkové a vybrané údaje provozní evidence vodovodů a kanalizací (data VÚME a VÚPE). Data se předávají vždy za předchozí uplynulý rok, nejpozději do 28. února.

V souladu s vyhláškou 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, musí být data VÚME a VÚPE zpracována a předána v předepsané elektronické formě v rozsahu příloh 1 až 8 prováděcí vyhlášky. Ministerstvo zemědělství nechalo zpracovat pro potřeby vyplnění a předání dat aplikaci MPVaK (zpracovatel), která je vystavena k bezplatnému stažení. Součástí samorozbalovací instalace aplikace MPVaK (zpracovatel) je uživatelská příručka aplikace pro vyplnění dat VÚME a VÚPE, stručný úvod, jak postupovat při prvním spuštění nové aplikace a návod, jakým způsobem předat data VÚME a VÚPE na vodoprávní úřad. Pro výpočet ceny uvedených objektů (pořizovací ceny infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací) se použije Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů pro VÚME.

Související odkazy


10.3.2023

Aplikace pro Vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací - MPVaK (verze určená pro vodoprávní úřady)

Software určený pro vodoprávní úřady ke zpracování Vybraných údajů majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací od jednotlivých zpracovatelů evidence.


6.2.2023

Aplikace pro Vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací - MPVaK (verze určená pro zpracovatele evidence)

Software pro zpracovatele evidence „Vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací“.


18.11.2022

Vybrané údaje majetkové evidence (VÚME) a Vybrané údaje provozní evidence (VÚPE) za rok 2021

Vybrané údaje majetkové evidence (VÚME) a Vybrané údaje provozní evidence (VÚPE) mají povinnost každoročně předávat vlastníci na příslušné vodoprávní úřady v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. Následně jsou data předávána vodoprávními úřady na Ministerstvo zemědělství.15.5.2012

HelpDesk

Podpora aplikace Vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací (VÚMPE VaK).


27.9.2005

Informace a podmínky Vybraných údajů majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací

Úvodní informace a podmínky provozu aplikace MPVaK, která byla vytvořena pod záštitou Ministerstva zemědělství jako nástroj pro vedení vybraných údajů provozní a majetkové evidence vodovodů a kanalizací.