přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výbor pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací

Výbor pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací je zřízen v souladu s usnesením vlády ČR č. 86 ze dne 9. února 2015 jako nezávislý koordinační subjekt pro obor vodovodů a kanalizací.

Výbor pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací (dále jen „Výbor VaK“) je zřízen v souladu s usnesením vlády ČR č. 86 ze dne 9. února 2015 jako nezávislý koordinační subjekt pro obor vodovodů a kanalizací. Jeho hlavním cílem je zvýšení efektivnosti regulačních mechanismů zajišťující dlouhodobou udržitelnost sektoru vodovodů a kanalizací a zlepšení ochrany spotřebitelů při zachování sociálně únosných cen pro vodné a stočné.

Výbor je zastoupen z řad pracovníků Ministerstva zemědělství, Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Úřadu vlády ČR, Hospodářské komory ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Českomoravské konfederace odborových svazů, Asociace samostatných odborů ČR, Energetického regulačního úřadu a Českého statistického úřadu.

Přílohy