přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 9. březnu 2022

9.3.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 9. týdnu na většině území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo ke zhoršení stavu podzemní vody. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu, u 22 % objektů klesala výrazněji.

Vydatnost pramenů na území ČR byla celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti zhoršil. Vydatnost pramenů převážně mírně klesala.

Hladiny sledovaných vodních toků byly v průběhu uplynulého týdne převážně na pozvolném poklesu nebo byly setrvalé. V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly týdenní průtoky převážně podprůměrné, nejčastěji mezi 20 až 70 % Qm. Hydrologické sucho (Q355d) se však i nadále na sledovaných tocích téměř nevyskytovalo.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem