přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 27. říjnu 2021

27.10.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 42. týdnu na území ČR celkově normální, vydatnost pramenů na území ČR byla rovněž celkově normální, přičemž situace byla nadále regionálně odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově nedošlo k výraznější změně stavu vydatnosti a současně vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení.

Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo jen mírně klesaly. Vodnosti sledovaných toků se v průběhu týdne pohybovaly v rozmezí hodnot od Q330 do Q240, jen ojediněle byly toky více vodné. V porovnání s dlouhodobými říjnovými normály byly týdenní průtoky podprůměrné až průměrné a pohybovaly se většinou v rozmezí od 25 do 90 % QX.

Hladiny vodních nádrží byly v uplynulém týdnu setrvalé nebo mírně poklesly. Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 76 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem