přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 20. říjnu 2021

20.10.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 41. týdnu na území ČR celkově normální. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu rovněž celkově normální, situace však byla nadále regionálně odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově nedošlo k výraznější změně stavu vydatnosti, vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení. Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo jen mírně kolísaly. V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry dosahovaly průtoky nejčastěji hodnot v rozmezí od 40 do 90 % Qx. Z hlediska hydrologického sucha se celkově situace oproti předchozímu týdnu mírně zlepšila, nejvíce v povodí Moravy. Hladiny vodních nádrží byly v uplynulém týdnu setrvalé nebo jen slabě kolísaly. Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem