přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 5. lednu 2022

5.1.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 52. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově nedošlo k výraznější změně stavu hladiny podzemní vody v mělkých vrtech. Hladina převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu. Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově mírně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti mírně zlepšil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne kolísaly s celkově vzestupnou tendencí. K vzestupům docházelo především na tocích v pohraničních horských oblastech vlivem tání sněhové pokrývky a dešťových srážek. Nejvýraznější vzestupy byly zaznamenány v druhé polovině týdne v povodí horní Jizery, kde místy došlo k překročení 1. SPA, na Jizeře v profilu Jablonec nad Jizerou došlo krátkodobě i k překročení 2. SPA. V porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry se průtoky pohybovaly v širokém rozmezí nejčastěji od 45 do 300 % Qm, u rozvodněných toků místy až 8 násobku Qm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zlepšila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Za měsíc prosinec bylo z vodních nádrží nadlepšeno 15,8 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Za rok 2021 bylo z významných vodních nádrží nadlepšeno celkem 186,1 mil. m3.

Během prosince došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno téměř 70 mil. m3, za rok 2021 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno více než 588 mil. m3.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem