přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 11. srpnu 2021

11.8.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 31. týdnu na území ČR celkově normální. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově normální, situace však byla nadále regionálně odlišná. Za týden od 2. 8. do 8. 8. 2021 spadlo na celém území 40 mm srážek (Čechy 31 mm, Morava 56 mm), což odpovídá 159 % normálu pro toto období. Hladiny vodních toků v průběhu týdne převážně stoupaly nebo mírně kolísaly vlivem srážek, které byly nejvydatnější v druhé polovině týdne. Na spadlé srážky reagovaly menší zasažené toky výrazným kolísáním a krátkodobými vzestupy hladin, ojediněle až k úrovni 1. SPA. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu celkově zlepšila. Toky s průtoky na hranici hydrologického sucha se již téměř nevyskytují. Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 74–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem