přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 28. červenci 2021

28.7.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 29. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově mírně nadnormální. Hladiny vodních toků byly v uplynulém týdnu převážně na pozvolném poklesu nebo byly setrvalé. V pondělí ještě doznívala odtoková situace z předchozího týdne, kdy byl na některých profilech překročen 2. SPA a úroveň 1. SPA. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zhoršila, zejména v povodí Odry a Moravy, i nadále se však toky, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, vyskytují jen ojediněle. Za týden od 19. 7. do 25. 7. 2021 spadlo na celém území 11 mm srážek (Čechy 7 mm, Morava 20 mm), což odpovídá 57 % normálu pro toto období. Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 72–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem