přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. únoru 2023

22.2.2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 7. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (9 %) se téměř nezměnil, podíl mělkých vrtů s normální hladinou (58 %) mírně vzrostl a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (9 %) mírně poklesl. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (57 %), pouze u 3 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 7. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu vydatnosti a to i přesto, že se vydatnost spíše zvětšovala, ale méně než je obvyklé vzhledem k ročnímu chodu. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (19 %), podíl pramenů s normální vydatností (46 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (14 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (58 %), u 5 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení a u 3 % pramenů zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti.

Hladiny většiny sledovaných toků byly na vzestupu, s celkovými rozdíly hladin nejčastěji od -1 do +80 cm. K největším vzestupům docházelo během víkendu převážně na tocích odvodňující horské a podhorské oblasti a Českomoravskou vrchovinu. V povodí horního a středního Labe, Orlice, Vydry, Otavy, horní Sázavy, Kamenice, Odry a Svratky četně došlo k překročení 1. SPA, na Labi v profilu Vestřev a Divoká Orlice v Orlickém Záhoří krátce i 2. SPA. V porovnání s dlouhodobými únorovými průměry byly průtoky většinou nadprůměrné, nejčastěji od 50 do 250 % Qm, jen na některých tocích místy i více (250 až 450 % Qm). Profily s průtoky na úrovni hydrologického sucha se v uplynulém týdnu na tocích i nadále téměř nevyskytovaly.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 65–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem