přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 23. únoru 2022

23.2.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 7. týdnu na většině území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Hladina převážně stagnovala.

Vydatnost pramenů na území ČR byla taktéž celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti mírně zlepšil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení.

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla v lednu mimořádně podnormální v severočeské křídě (skupina hg rajonů 4), v části jihočeských pánví (2A, 2D) a permokarbonu středních a západních Čech (8B). Oproti předcházejícímu měsíci se stav hlubokých zvodní prakticky nezměnil, pouze se mírně zhoršil stav části jihočeských pánví (2D), mírně se naopak zlepšil stav části východočeské křídy (5C). V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se zhoršil stav hladiny ve východních Čechách (část křídy a permokarbonu) a na Moravě (část terciéru), zlepšil se naopak stav hladiny v severozápadních Čechách (permokarbon a pánve). Vzestup nebo velký vzestup zaznamenalo 13 % objektů, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo 22 % objektů.

Hladiny sledovaných toků byly na začátku týdne převážně setrvalé. K výrazným vzestupům docházelo ve čtvrtek 17. 2. v důsledku tání sněhové pokrývky v kombinaci s intenzivními srážkami a silným větrem. Na řadě profilů byl dosažen 1. a 2. SPA, místy i 3. SPA. Později již toky postupně klesaly nebo jen mírně kolísaly vlivem dalších srážek, převážně již bez dosažení SPA. Další odtoková situace se vyskytla v úplném závěru týdne v noci na pondělí, kdy opět vlivem oteplení a srážek docházelo k opětovným vzestupům převážně na severovýchodě republiky. Na řadě toků bylo dosaženo 1. SPA.

V porovnání s dlouhodobými únorovými průměry se průtoky pohybovaly v širokém rozmezí hodnot, nejčastěji od 60 do 250 % průměru, více vodné (až 4násobek průměru) byly opět některé toky v povodí horního Labe a Jizery. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zlepšila, aktuálně se sucho na tocích téměř nevyskytuje.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem