přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 13. říjnu 2021

13.10.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 40. týdnu na území ČR celkově normální. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově normální. Situace však byla nadále regionálně odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově nedošlo k výraznější změně stavu vydatnosti a současně vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem stagnovala s tendencí k mírnému poklesu.

Stav hladiny podzemní vody v hlubokých vrtech v září se oproti předcházejícímu měsíci zhoršil pouze v části permokarbonu východních Čech a cenomanu východočeské křídy. V žádné skupině hg rajonů nedošlo ke zlepšení stavu. Zastoupení objektů v jednotlivých kategoriích se téměř nezměnilo, výrazněji se snížil pouze podíl silně nadnormálních (6 %) objektů. 79 % objektů zaznamenalo stagnaci až mírný pokles hladiny. V meziročním porovnání s měsícem září 2020 se zlepšil stav hladiny na severozápadě Čech a na pomezí Čech a Moravy. Vzestup zaznamenalo 18 % objektů a velký vzestup 10 % objektů.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně rozkolísané. Vodnosti sledovaných toků se v průběhu týdne pohybovaly v rozmezí hodnot od Q355 do Q150, jen ojediněle byly vodnosti větší. V porovnání s dlouhodobými říjnovými normály byly týdenní průtoky podprůměrné až průměrné, v rozmezí od 35 do 105 % QX. Z hlavních povodí relativně nejvíce vody odteklo Dyjí (85 % QX) a Vltavou (82 % QX), nejméně pak Moravou (45 % QX). I nadále však zůstávala téměř 1/3 hlásných profilů s průtoky pod hranicí sucha (Q355) v povodí Moravy po Dyji. Hladiny vodních nádrží byly v uplynulém týdnu setrvalé nebo jen slabě kolísaly. Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem