přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 21. červenci 2021

21.7.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 28. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální.  Vydatnost pramenů na území ČR byla v 28. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně odlišná.

Hladiny vodních toků po srážkách z první poloviny uplynulého týdne, jež zasáhly většinu republiky, zvolna stoupaly nebo byly rozkolísané a mnohdy se dostaly i nad hranici SPA. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zlepšila, toky, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, se téměř nevyskytují. V týdnu od 12. 7. do 18. 7. 2021 spadlo na celém území 27 mm srážek (Čechy 35 mm, Morava 13 mm), což odpovídá 128 % normálu pro toto období. Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 72–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem