přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 7. červenci 2021

7.7.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 26. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo u mělkých vrtů celkově ke zlepšení stavu. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově normální.

Za týden od 28. 6. do 4. 7. 2021 spadlo na celém území 25 mm srážek (Čechy 30 mm, Morava 15 mm), což odpovídá 148 % normálu pro toto období.

Hladiny sledovaných toků byly v uplynulém týdnu celkově převážně setrvalé nebo pozvolna klesaly, ale v důsledku přeháněk a bouřek, které se opakovaly téměř každý den, byly některé toky rozkolísané. V závislosti na velmi silných bouřkách s vydatnými srážkami v noci z úterý na středu, kdy do rána spadlo na většině území 10 až 30 mm srážek, v maximech až 50 mm, výrazněji stoupaly hladiny zasažených menších řek a potoků. Ojediněle byly překročeny 1. a 2. povodňové stupně, nejčastěji v jihozápadní polovině Čech v povodí Berounky.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Za měsíc červen bylo z vodních nádrží nadlepšeno 7,78 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi, od začátku roku (leden až červen) bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 47,24 mil. m3.

Během června rovněž došlo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, a to v součtu za všechny státní podniky Povodí téměř 41 mil. m3. Od začátku letošního roku bylo na významných vodních nádržích na našem území akumulováno 458,29 mil. m3 vody.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem