přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 15. únoru 2023

15.2.2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 6. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (7 %) se mírně snížil, podíl mělkých vrtů s normální hladinou (53 %) se příliš nezměnil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (13 %) se nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (59 %), ale u 13 % vrtů byl zaznamenán vzestup nebo velký vzestup a u 2 % vrtů pokles hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 6. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (20 %), podíl pramenů s normální vydatností (45 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (12 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (51 %), ale u 12 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení a u 4 % pramenů zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti.

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla v lednu mimořádně podnormální v části severočeské křídy (skupina hg rajonů 4B, 4C), podkrušnohorských pánví (1B) a permokarbonu středních a západních Čech (8A, 8B). Silně a mimořádně nadnormální byla stále hladina v části cenomanu severočeské křídy (6B a 6C), který má výrazně víceletý režim (6B). Oproti minulému měsíci se zlepšil stav části severočeské křídy (4A, 4D), jihočeských pánví (2C, 2D), permokarbonu východních Čech (9A) a moravského terciéru (3B – ze silně podnormálního na normální stav, 3C). Zhoršil se pouze stav části severočeské křídy (4C). Snížil se podíl objektů s mimořádně podnormální hladinou (17 % objektů), výrazně se snížil podíl objektů s mírně podnormální hladinou (13 %). Naopak se výrazně zvýšil podíl objektů s normální hladinou (36 %). Více než polovina objektů zaznamenala stagnaci až mírný vzestup hladiny (59 %), vzestup nebo velký vzestup zaznamenalo 22 % objektů. Stagnaci až mírný pokles hladiny naopak zaznamenalo pouze 18 % objektů. V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se zhoršil stav hladiny na celém území. Vzestup nebo velký vzestup zaznamenala pouze 3 % objektů, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo 31 % objektů.

Hladiny většiny sledovaných toků byly na poklesu. V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry byly průtoky většinou průměrné až mírně nadprůměrné, nejčastěji od 40 do 160 % Qm, jen na některých tocích místy i více (160 až 500 % Qm). Řada menších vodních toků byla během uplynulého týdne ovlivněna ledovými jevy. Na Desné v profilu Kouty nad Desnou došlo kvůli ovlivnění k překročení 2. SPA. Profily s průtoky na úrovni hydrologického sucha se v uplynulém týdnu na tocích i nadále téměř nevyskytovaly.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 65–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem