přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 16. únoru 2022

16.2.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 6. týdnu na většině území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému zlepšení stavu podzemní vody. Hladina převážně stagnovala, u 10 % objektů však výrazně rostla.

Vydatnost pramenů na území ČR byla taktéž celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti mírně zlepšil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne převážně mírně kolísaly nebo byly setrvalé. V porovnání s dlouhodobými únorovými průměry se průtoky pohybovaly v širokém rozmezí hodnot, nejčastěji od 65 do 170 % průměru. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu výrazně zlepšila, aktuálně se sucho na tocích téměř nevyskytuje.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem